Concerta förbjudet för vuxna i Europa


”jag är 13 år och mit liv känns värdelöst när jag tar ritalin eller conserta. jag darrar och fryser om händerna och kan inte sova. mit hjärta slår snabbt som fan av det och kan inte äta något utan att svälja ner det med mjölk bara för jag inte har något saliv. och doktorn skiter i att jag inte vill ta det och mina föreldrar tvingar mig och mina lärare överdriver om hur jävla mycket bättre jag blir av ritalin eller conserta. är deta lagligt att vinga någon kan dom det??? hjälp!”

”jag har många biverkningar och jag har tagit Conserta i snart 4 år !!!! medicinen är skit!

feber eller hög kroppstemperatur magsmärtor eller obehag, illamående sömnproblem, förändringar av humöret eller humörsvängningar, ilska, upprördhetskänsla, överdriven vaksamhet av omgivningen blodtryckshöjning (hypertension andtäppa/trånghetskänsla i bröstet (dyspné) dåsighet eller sömnighet, hyperaktivitet, skakningar eller darrningar överdriven svettning – är det jag har!”

Klara bevis för att Concerta kan orsaka ångest, aggression och oroliga tillstånd för vuxna

Janssen-Cilag har dragit tillbaka sin ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna i Europa. De inlämnade studierna höll inte: Inga säkra positiva effekter längre än fem veckor; klara bevis på att Concerta kan orsaka ångest och agiterade (starkt oroliga) tillstånd hos vuxna; bevis på att Concerta kan orsaka aggression hos vuxna. Concerta får nu bara användas för vuxna som före 18 års ålder fått Concerta ”med klar nytta av behandlingen” och inte alltför kraftiga skadeverkningar; Concerta får inte skrivas ut till andra vuxna.

”Vuxenmarknaden för ADHD” har i läkemedelsbolagens marknadsföringsmaterial beskrivits som dubbelt så stor som barnmarknaden, men i stort sett outnyttjad (”untapped”); den har setts som en framtida ”attraktiv nisch”, som det psykofarmakologiska området med ”störst kommersiell potential”.

Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag skulle bli först på ”vuxenmarknaden” i Europa med sitt centralstimulerande medel Concerta (metylfenidat). Den 26 februari 2010 lämnade man in sin ansökan om att få Concerta godkänt för vuxna i Europa (”Addition of a new therapeutic indication”: ADHD in adults) till den engelska läkemedelsmyndigheten MHRA, kopior till alla andra läkemedelsmyndigheter i Europa. Själva inlämnandet var så hemligt att det svenska Läkemedelsverket inte ens kunde berätta om man fått in en ansökan eller ej. Domstol i Sverige ålade dock Läkemedelsverket att lämna ut de tre första sidorna av ansökan.
Läs resten av artikeln här.

Finns det någon mer än jag som undrar hur man kan ge Concerta till barn?

Läs även denna artikel om Concerta.

.

Rekommenderad läsning om diagnoser & psykofarmaka

Enligt vetenskapliga undersökningar har många deprimerade personer smärta (ibland är den förträngd) och rent kroppsliga problem. Som en första åtgärd rekommenderas alltid en fullständig kroppslig läkarundersökning med uppföljning och behandling. Välj en läkare som är inriktad på rent kroppsliga problem.

All nedtrappning av psykofarmaka skall ske i samråd med läkare.

Jag rekommenderar dig starkt att läsa nedanstående artiklar för att själv bilda dig en uppfattning över vad du kan göra för att långsiktigt och i grunden må bättre.

Se här! Filmer om psykiatrin och dess metoder

Böcker och DVDs om psykiatri, diagnoser och psykofarmaka

Se här! Filmer om psykiatrin och dess metoder
.
Välkommen att kommentera eller kontakta mig!
Med vänlig hälsning,
PeterKONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *