Till Socialstyrelsen angående ELCHOCKER (ECT) i Sverige


Senaste nytt angående Socialstyrelsen och elchocker, ECT

Jag har fått svar från Socialstyrelsen. De ville till och med att jag skulle träffa dem i Stockholm. Även om Socialstyrelsen har erkänt att ECT kan ge bestående minnesskador, så ligger deras uppfattning fast att elchocker är en väl beprövad och vetenskaplig behandlingsmetod.

Vetenskapliga rapporter och hundratals vittnesmål om skador talar emot detta. Psykiatrin brukar inte erkänna sina skadliga metoder förrän långt efteråt – lobotomi, tvångssteriliseringar, insulinchocker etc.

Här kan ni se mer info angående min kontakt med myndigheterna ang ECT.

Se denna sida där det finns hundratals vittnesmål på skador från ECT – www.elchocker.se.

Ni kan även följa mitt arbete att sprida sanningen om ECT på Facebook.


Senaste nytt!

Ditt ärende har inkommit till Socialstyrelsen den 5 januari och har diarienummer 52-72/2009. Anna-Karin Gullberg kommer att besvara ditt ärende.
Med vänlig hälsning
Renée Torres
Registrator
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Socialstyrelsen

peterularsson5

God fortsättning!

Ni kan se min tankar inför det nya året i denna artikel.

Nu över till något annat. Har precis skickat iväg min skrivelse till Socialstyrelsen angående ELCHOCKER, ECT. Se nedan. Hoppas jag får snabbt svar!

Läs här vad jag tycker om elchocker, ECT.
Se min protestlista mot elchocker, ECT här.

Artikel: Människor som har blivit skadade eller fördärvade av ELCHOCKER, ECT.

Naturligtvis skall vi inte ha elchocker i Sverige. Det säger sig självt! Låt oss protestera och verkligen säga ifrån nu, så att vi får stopp på dem.

Många människor har blivit skadade av elchocker. Frågan är varför denna omänskliga behandlingsform fortfarande finns kvar!

Jag är tacksam för allt ni kan göra för att få bort användningen av elchockerna!


Mina frågor till Socialstyrelsen angående elchocker, ECT

Malmö den 5 januari 2009

Till: Socialstyrelen, Sverige

Hej!

Jag skriver till er för att jag är bekymrad över den ökade användningen av elchocker, ECT i Sverige.

Enligt tidningarna så har det skett en fördubbling av antalet elchocker i Sverige de senaste 3 åren, och det totala antalet sägs vara ca 50 000 elchocker om året.

Jag känner folk personligen som har blivit fördärvade av elchocker, så därför har jag skrivit artiklar, många insändare, och startat en protestlista mot elchocker.

Sedan dess har jag fått mängder med mail och kommentarer från folk, som personligen har fått skador av elchocker eller har sett släktingar eller vänner få det.

Jag är engagerad i mänskliga rättigheter och reagerar starkt mot orättvisor och förtryck.

Vem tar tillvara dessa patienters mänskliga rättigheter?

Är medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) och Röda Korset.

Tacksam för svar på vanlig enkel svenska så att jag och andra kan förstå det.

Som medborgare i Sverige anser jag mig ha rätt att få reda på vad som pågår angående dessa elchocker.

Mina frågor kring elchocker (ECT) och deras användning

1. Hur många elchocker ges det varje år i Sverige?

2. Hur är fördelningen per kommun?

3. Vilken psykiatriker ger flest elchocker i Sverige?

4. De senaste åren har det tydligen skett en kraftig ökning skett i Sverige.
Varför det?

5. Vem ligger bakom denna ökning?

6. Stämmer det att Sverige är det land i världen där flest elchocker ges per capita?

7. Hur många elchocker ges under tvång till personer varje år?

8. Hur många elchocker ges till gravida personer varje år i Sverige?

9. Hur många elchocker ges till äldre personer (över 65 år) varje år i Sverige?

10. Hur många elchocker ges till barn (under 13 år) varje år i Sverige?

11. Ges det några elchocker till spädbarn i Sverige?

12. Finns det något land i världen där elchocker är förbjudna?

13. Hur många elchocker planeras att ges under 2009 i Sverige?

14. Hur många elchocker planeras framöver att ges till människor i Sverige? Hur många kommer det att vara t.ex år 2020?

15. År 2006 var det en person i Lund som tvingades få 125 elchocker mot sin vilja. På ett år! Kommentar? Se denna artikel.

16. På min protestlista finns det många kommentarer med människor som har mycket dåliga erfarenheter av elchocker. Kommentar? Se protestlistan här.

17. Många människor har kontaktat mig och berättat om sina skador från elchocker. En del personer har sett andra bli fördärvade.
Kommentar? Se artikeln här.

18. Hur skall en person agera som fått skador av elchocker? Vad rekommenderar Socialstyrelsen att man gör?

19. Vilken hjälp kan en person få för att hantera sina skador från elchocker?

20. Om en person upplever att han inte blir bättre av elchocker eller får skador av det, men han vill inte ta psykofarmaka eller andra psykdroger och absolut inte mer elchocker eller någon hjärnoperation – vilka alternativ och vilken hjälp erbjuds hon eller han då?

21. Hur kan jag hjälpa de personer som kontaktar mig och säger att de har blivit skadade av elchocker?

22. När började elchocker användas i Sverige?

23. Totalt sett – hur många människor i Sverige har fått elchocker? Från början till och med år 2008.

24. Finns det någon uppföljning över vad som har hänt med dessa personerna?

25. Finns det idag en uppföljning över vad som händer med de personer som får elchocker? Hur ser den ut?

26. Hur många personer är det som har fått skador av elchocker i Sverige totalt sett?

27. Vilka personer kan få elchocker i Sverige? Finns det några bestämmelser kring detta?

28. Har dessa bestämmelser ändrats de sista tre åren? Jag frågar detta eftersom användningen har fördubblats de sista tre åren.

29. Vilken information skall ges till en person innan han får elchocker?

30. Vad händer om en person inte blir korrekt informerad innan elchocken?

31. Varför söver man ner en person och ger honom eller henne muskelavslappnande medel innan elchocken?

32. Vad händer i människans tankar och sinne när man ger en elchock?

33. Hur påverkar en elchock personens minne?

34. Hur skall man agera om man vill bromsa och begränsa användningen av elchocker i Sverige?

Tacksam för svar snarast möjligt.

Vänliga hälsningar,
Peter Larsson, Malmö


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.

Läs denna artikel: Hur man kan må bättre!


5 svar på “Till Socialstyrelsen angående ELCHOCKER (ECT) i Sverige”

 1. Käre Peter, jag är lycklig och glad över att Du engagerar Dig i denna SVENSKA TABU-FRÅGA ! Det är inte en dag för tidigt att någon ÄNTLIGEN vågar! Du är en SANN hjälte, Peter, TACK på mina medmänniskors vägnar, att Du startade PROTEST-LISTAN och skickade den till SOCIAL-STYRELSEN.
  Vi skall ju rösta svenskar till EU-parlamentet nu också, inte bara sådana som protesterar mot djurmisshandel, men även sådana som är emot el-chocker på människohjärnan och övermedicineringarna i vårt öppna, moderna, demokratiska samhälle, som man ofta får höra att vi lever i här i Sverige anno 2009.
  Läng leve MÄNNISKOVÄRDET!
  .

 2. Hej! Jag är intresserad av att få veta om du fått svar på dina frågor!

  SVAR:
  Nej, tyvärr så har jag inte fått svar ännu. Jag påminner.
  Peter

 3. Hej,
  Det känns glädjande men samtidigt mycket tragiskt att höra hur du också körs över utan kommentarer om varför… det behövs en prövning… ett utvecklingssamtal för hur socialstyrelsens allmängiltiga ställning ska råda… hur nyetablering inte ska förhindras av förlegad kunskap… ge perspektiv… där människor som känner sig berörda ska kunna närvara… allt bara för att inte låta gammal kunskap edas fast… att vi politiskt röstar bort våra rättigheter är väll en fråga värd sitt utrymme… något som också bör hanteras så vi förstår konsekvenserna av vårt val… så… politiker bör självklart närvara för hur allmänhetens ”kunskap” ska komma andra behövande till gagn… socialstyrelsen gör anspråk på den yttersta kunskapen varför denna fråga bör prioriteras… att konkurerande mot socialstyrelsens val inte hörsammas är så allvarligt att man bör ifrågasättas om det inte är förenat med maktstyrning… en fråga som snarast bör väckas med en motion i riksdagen.
  Frank Larsson

 4. Hej ! Har inte svaret från Anna-Karin Gullberg kommit än ? Det har gått mer än tre år.

  SVAR:

  Jag har fått svar från Socialstyrelsen. De ville till och med att jag skulle träffa dem i Stockholm. Även om Socialstyrelsen har erkänt att ECT kan ge bestående minnesskador, så ligger deras uppfattning fast att elchocker är en väl beprövad och vetenskaplig behandlingsmetod.

  Vetenskapliga rapporter och hundratals vittnesmål om skador talar emot detta. Psykiatrin brukar inte erkänna sina skadliga metoder förrän långt efteråt – lobotomi, tvångssteriliseringar, insulinchocker etc.

  Här kan ni se mer info angående min kontakt med myndigheterna ang ECT.

  Se denna sida där det finns hundratals vittnesmål på skador från ECT – http://www.elchocker.se.

  Ni kan även följa mitt arbete att sprida sanningen om ECT på Facebook.

 5. Hej Peter – har du fått svar ännu?/Pernilla

  SVAR:

  Jag har fått svar från Socialstyrelsen. De ville till och med att jag skulle träffa dem i Stockholm. Även om Socialstyrelsen har erkänt att ECT kan ge bestående minnesskador, så ligger deras uppfattning fast att elchocker är en väl beprövad och vetenskaplig behandlingsmetod.

  Vetenskapliga rapporter och hundratals vittnesmål om skador talar emot detta. Psykiatrin brukar inte erkänna sina skadliga metoder förrän långt efteråt – lobotomi, tvångssteriliseringar, insulinchocker etc.

  Här kan ni se mer info angående min kontakt med myndigheterna ang ECT.

  Se denna sida där det finns hundratals vittnesmål på skador från ECT – http://www.elchocker.se.

  Ni kan även följa mitt arbete att sprida sanningen om ECT på Facebook.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *