Mänskliga rättigheter


Foto Island Spice

”Hej! Ja, jag fick mejlet, och jag hade jättemycket nytta av det när vi hade SO-prov!! Tack ska du ha!! Det var en jättebra hemsida du hade också. Med vänliga hälsningar, Julia”

Mänskliga rättigheter är högsta prioritet för skolministern att omedelbart införa som ett obligatoriskt kärnämne i alla skolor i Sverige. Detta ämne skall bestå av grundläggande förståelse för de mänskliga rättigheterna och hur man kan använda dem i sitt liv! Tänk om vi kunde få in de mänskliga rättigheterna i klassrummen och på skolgårdarna i Sverige! Barnen skulle sedan ta med sig detta när de går vidare ut i livet. Vi skulle gå mot bättre tider.

Vill vi verkligen ha fred på jorden?

Man kan undra varför människan i alla tider har bekämpat och trampat ner varandra. Mänskligheten tycks sakna ett gemensamt mål och syfte – något som alla kan ena sina krafter kring.

Problem tycks inte saknas på denna planet – men definitivt en gemensam vilja och ansträngning att lösa dem. Starka viljor för mänsklighetens bästa är tyvärr en bristvara.

Vi borde verkligen ta hand om varandra bättre på jorden.

Alla goda krafter behövs om alla skall kunna leva ett bra liv här på denna vår jord.

dotter-far.jpg
Foto madmonk

Grundläggande frågeställningar kring mänskliga rättigheter

Jag kommer in i nedanstående frågeställningar när jag begrundar detta ämne.

Det är verkligen stora avgörande frågor.

Vad är de grundläggande mänskliga rättigheterna?

Varför är de så viktiga?

Hur påverkar de mitt och andra människors liv?

Vad har de med mig och Sverige att göra?

Har det verkligen någon betydelse vad jag gör?

På vilket sätt kan jag och andra i våra vardagliga liv använda oss av de mänskliga rättigheterna? Vad betyder de mänskliga rättigheterna i vår vardag?

Dagligen ser vi brott mot de mänskliga rättigheterna. Hur kan jag få mig själv och andra människor att bättre följa och respektera de mänskliga rättigheterna?

Hur kan vi få alla regeringar och länder att bättre fullfölja sina löften från 1948 när dessa mänskliga rättigheter formulerades? (Förresten, tror ni vapenindustrin kommer att tillåta detta?)

leende-tjej.jpg
Foto lakshmi.prabhala

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Här kan du läsa om de mänskliga rättigheterna såsom FN har formulerat dem 1948.

Vi är många som aldrig har sett eller studerat dem ordentligt. Man kan verkligen undra varför! Borde inte alla människor på jorden känna till sina mänskliga rättigheter?

Skolöverstyrelsen – eller vad det nu heter – här finns något att ta tag i! Naturligtvis borde FNs Mänskliga Rättigheter vara ett obligatoriskt skolämne, inte sant?

På FNs hemsida står följande: ”Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder avstod.”

Dessa mänskliga rättigheter bestämdes just efter världen hade genomlidit ännu ett fruktansvärt världskrig. Med detta och det första världskriget i färskt minne enades man kring vad som var varje människas rättighet. Miljontals människor har dött och lidit för att världens länder skulle vakna och formulera dessa mycket grundläggande rättigheter.

Vi måste göra de mänskliga rättigheterna bättre kända och se till att de följs på alla plan och i alla relationer människor emellan.

Men hur gör vi detta?

barn.jpg
Foto babasteve

De flesta människor håller med om de mänskliga rättigheterna

Prata med folk omkring dig så märker du att de flesta människor är mycket positivt inställda till de mänskliga rättigheterna. De känner kanske inte till de alla, men går du sedan igenom dem så reagerar de flesta mycket positivt. Instinktivt så är det självklarheter för gemene man. Det är så man vill bli behandlad och bör behandla andra.

Detta är verkligen något mycket positivt och häri ligger hela hoppet för jordens invånare. De flesta vill förbättra de mänskliga rättigheterna på den här planeten. Respekt, förståelse och omtanke människor emellan vill de flesta både få och ge, inte sant?

För mig ligger hoppet – för den här civilisationen på jorden – i att det finns tillräckligt många goda krafter som kan visa respekt, förståelse och omtanke gentemot varandra.

Lösningen, som jag ser det, är att göra de mänskliga rättigheterna kända för så många som möjligt på jorden. Känner man till sina rättigheter så har man lättare att stå upp för dem också.

Det blir inte lätt för vapenindustrin, militären eller diktatorer – eller andra människor som lever för att trampa ner andra – i ett land som har en befolkning som är utbildad på de mänskliga rättigheterna.

thailand.jpg
Foto babasteve

Vad är då problemet?
Vem vill inte att de mänskliga rättigheterna skall följas?

Vi måste vara mycket medvetna om att en hel del människor förlorar sina arbeten, sina investeringar och sin makt om FNs mänskliga rättigheter går in med full kraft på jorden.

Vapenindustrin t.ex får allvarliga problem om alla människor på jorden kräver sina mänskliga rättigheter. Vem vill då använda eller bli utsatt för deras förstörelse-vapen?

Flera andra industrier och yrkesgrupper – till och med hela brancher – som lever på att utnyttja folk eller sprida skadliga produkter eller avfall kommer att få tänka om.

Alla som kränker eller påverkar sina medmänniskor på ett negativt sätt måste ändra inriktning och börja skapa fred i sin omgivning istället. De kommer inte att ha en chans om all världens barn utbildas tidigt i skolan på de mänskliga rättigheterna.

mamma-och-barn.jpg
Foto babasteve

Banalt?

Är det banalt att tro att det överhuvudtaget är möjligt att tro att det går att skapa större fred på jorden?

Varför bry sig om hur andra människor har det i andra delar av världen? Hur vi inte nog med problem i vårt eget land som vi först måste ta hand om? Skall vi ta fram skygglapparna?

Det är lätt att förlora hoppet och tappa orken när man har läst och sett nyhetsrapporteringen under en vecka.

Starka krafter finns också som vill att vi skall glömma bort de mänskliga rättigheterna och i stället sluta oss i våra egoistiska skal.

Vad var syftet när dessa rättigheter formulerades efter andra världskriget?

Är inte situationen lika aktuell idag? Eller kanske ännu mer aktuell?

Jag tycker det är banalt att tro att man kan leva i sin egen lilla fina värld och tro att man kan strunta i sina medmänniskor som svälter. Det kommer att slå tillbaka. Det finns inte så starka skygglappar som skulle behövas för att inte ljus skulle börja sippra in.

man-med-skagg.jpg
Foto babasteve

Ett bra sätt att må bra

Om du behandlar dig själv, dina barn och dina medmänniskor med respekt och värdighet så kommer du själv att må mycket bra.

Var säker på att mobbaren eller krigshetsaren inte mår särskilt bra innerst inne.

Det går inte att lyckas eller segra på bekostnad av andra.

Det är svårt att vara lycklig när man vet att andra lider.

Min lycka och mitt välmående har alltid störts av min vetskap om andra människors lidande världen över.

Känslan och glädjen att hjälpa andra är svår att överträffa.

fint-barn.jpg
Foto triggerhapi

Vi bör inte döma ut andra människor

Vi bör lära oss att lyssna och försöka förstå innan vi dömer.

Vi bör lära oss att titta med våra egna ögon.

Alla rykten och all information kanske inte är helt sann. Nyhetsmedia kräver verkligen kritiska, alerta och självtänkande mottagare. Allt är inte sant som auktoriteter säger. Det som är sant för dig är det som du själv observerat.

En vilja att se, förstå och möta andra människor med respekt är en förutsättning för alla mänskliga relationer.

Låt oss glädjas åt att ge andra respekt och se deras ögon lysa upp!

man-och-kvinna.jpg
Foto babasteve

Mänskliga rättigheter på alla plan i våra liv

Hur kan vi använda de mänskliga rättigheterna i vår vardag?

Varför inte behandla dig själv och andra med större och större respekt?

Skapa större fred med dig själv, din familj, dina vänner och på ditt arbete.

Avsluta alla personliga krig genom att lyssna och försök förstå. Försök verkligen se vad andra människor menar och vill.

Det är inte alltid lätt men väl värt ordentliga och uppriktiga försök.
Vad har vi att förlora?

rod-turban.jpg
Foto babasteve

Freden växer och de mänskliga rättigheterna breder ut sig

Jag tror att freden växer och sprider sig om man bara arbetar på det.

Respektera och slut fred med dig själv, din familj, på ditt arbete och med dina vänner. Låt detta sedan sprida sig vidare till dina grannar och andra människor du möter. Oavsett vilken hårfärg, skostorlek, hudfärg, religion, åsikt eller vilka kläder de har!

Vi måste försöka se och förstå de personer vi möter och respektera dem för vad de är.

Större fred på jorden börjar med din fred med dig själv och de du har i ditt liv.

Vi bör också med vår konsumption och våra handlingar se till att vi ej skadar andra människor eller miljön. Även om det gäller andra sidan jordklotet.

Vi bör leva i större fred med djur och växter så att vi inte bidrar till en fortsatt utrotning.

Eftersom vi alla lever i miljön på jorden bör vi se till så att vi och våra barn och barn-barn kan andas frisk luft och njuta av en fin natur. Det bör vara en självklar mänsklig rättighet!

svarta-barn.jpg
Foto babasteve

Respektera andra människors religiösa övertygelse

Hur är det möjligt att kriga och döda i religionens eller Guds heliga namn?

Jag vägrar att tro att detta är någon del av någon religion.

Detta är istället människors utnyttjande av religionen för att skaffa sig själva rikedomar och makt.

Det finns inget hedersmord. Man kan inte döda sin egen dotter eller annan släkting i religionens namn och sedan kalla det hedersmord. Mord är inte en del av en sann religion. Alla myndiga personer har rätt att gifta sig med den de vill utan att sedan bli mördade!

Jag tycker att det är enormt viktigt att respektera andras religioner och övertygelser. Det borde ingå som en del av alla religiösa och ateisters inställning till sina medmänniskor. Tillräckligt med krig har förts i religionens namn.

Man kan inte maniskt och fanatiskt hävda att ens religion är rätt och den enda och sedan köra över alla andra människor. Då förstår och respekterar man inte dem.

Det gäller att kunna samtala med och förstå människor från de olika religioner och åskådningar som finns. Det innebär fred och ett slut på allt bråk, krig och elände mellan olika religiösa övertygelser.

Alla människor har rätt till sin egen religiösa övertygelse.

sudan-tjej.jpg
Foto babasteve

Obligatoriskt skolämne

Jag önskar att FNs mänskliga rättigheter blir ett obligatoriskt skolämne. Inget vore väl mer naturligt och förnuftigt. Men jag menar inte någon tråkig teoretisk utantill-inlärning av de olika punkterna. Nej! Jag menar en undervisning baserad på förståelse, exempel och praktisk användning av alla de olika aspekterna av FNs mänskliga rättigheter. Speciellt gäller det att förstå hur man kan använda dessa punkter i sin vardag.

Större fred på jorden börjar med fred i hemmen, klassrummen och på skolgården. Vi skulle få se all sorts mobbing drastisk minska i skolan, på jobben och andra platser om mänskliga rättigheter lärdes ut som ett obligatoriskt ämne i skolan.

Denna fred skulle sedan sprida sig som ringer på vattnet ut till andra människor och till andra områden av livet. Barnen skulle ta med sig och använda sig av denna kunskap.

Större fred på jorden börjar någonstans. Låt den börja hos dig och hos dem du känner!

svart-glad-tjej.jpg
Foto babasteve

Hur kan jag bli bättre på att använda de mänskliga rättigheterna i mitt liv?

Nu gäller det att rannsaka sig själv och se att man inte är perfekt.

Själv kan bli bättre på att lyssna, förstå och sätta mig in i mina medmänniskors situation. Speciellt om det är nya, ovanliga och främmande företeelser.

Jag vill vara ett ännu bättre exempel för mina barn på en trevlig, förstående och hjälpsam medmänniska. Kan bli ännu bättre på att hälsa på, prata med och bry mig om främmande människor jag möter.

Denna artikel kommer jag att lägga upp på alla linjer jag kan på internet och därigenom nå tusentals människor med detta budskapet. Jag kommer även att skriva till regering och riksdag.

mork-tjej.jpg
Foto unbowed

Nu över till dig!

Jag tror att man kan alltid göra något för att förbättra en situation. Det är aldrig försent! Låt oss börja idag med att skapa större fred med oss själva och vår omgivning!

Kommentera gärna nedan och säg din mening vad det gäller de mänskliga rättigheterna och hur vi kan alla bli bättre i detta område.

Om du vill kan du länka till artikeln eller maila den till dina vänner. Du kan även lägga ut den på något av de forum som finns på internet. Sprid budskapet!

Tycker du också att det bör bli ett obligatoriskt läroämne i skolan? Skriv gärna till din utbildnings- eller skolminister enligt nedanstående instruktioner.

Om du rannsakar dig själv – hur kan du bli bättre på att använda de mänskliga rättigheterna? Hur tycker du att vi skall bli bättre på att respektera och förstå andra människor?

gammal-man.jpg
Foto babasteve

OBS! Ladda ner ett modernt häfte med de mänskliga rättigheterna helt kostnadsfritt

Ta chansen att ladda ner ett häfte om de mänskliga rättigheterna här.
Du kan även kontakta mig om du vill ha tillskickat dig häften till dina vänner, skolklassen eller arbetskompisar. Endast portokostnaden behöver jag få täckt. På ett enkelt sätt kan vi inspirera våra medmänniskor i rätt riktning genom att få dem att läsa och använda de mänskliga rättigheterna.

brun-tjej.jpg
Foto jaroslavd

Skriv till utbildnings- eller skolministern

Om du tycker att det är en bra idé att alla barn lär sig vad de mänskliga rättigheterna är kan du skriva och låta de ansvariga veta detta.

Du kan enkelt nå utbildningsministern här.

Du kan enkelt nå skolministern här.

Det är inte alltid lätt att vara en bra, förstående, respektfull och hjälpsam medmänniska. Men jag tror att det är absolut nödvändigt för mänsklighetens framtid att vi försöker.

bla-baby.jpg
Foto maessive

Se en film om de mänskliga rättigheterna.

Om du går till denna sidan, kan du se en film som visar och förklarar de mänskliga rättigheterna.
Gå till filmen

Bra länkar vad det gäller mänskliga rättigheter:

Mänskliga rättigheter
EUs sida om mänskliga rättigheter

Större fred på jorden börjar någonstans. Låt den börja hos dig och hos dem du känner!Vi kan se till att vara bra exempel för andra människor!

Lycka till!
Peter
Min personliga hemsida

kopia-av-peter.jpg


Välkommen att kontakta mig:


vanner.jpg

Bilderna är tagna från flickr.com och har inget direkt samband med texten. De visar bara glada människor från olika delar av världen med en del olika syn på saker och ting. Deras utseende skiftar en del också.
Tack till alla som har bidragit med bilder!

man-med-turban.jpg
Foto babasteve

morkt-par-vid-bord.jpg

haller-om-varandra.jpg
Foto gr8ful dad

kines.jpg
Foto Trung NGUYEN Q.

kramas.jpg
Foto FredMikeRudy

man-med-kaffekopp.jpg
Foto SyN+H

tva-man.jpg
Foto babasteve

aldre-par.jpg
Foto Dr. Hemmert


20 svar på “Mänskliga rättigheter”

 1. Om de, eleverna, lyssnar. Tveksamt i många fall. Tyvärr. Om det ändå vore så enkelt.

 2. Läste artikeln och den är jättefin! Tänk så viktigt det är med Mänskliga Rättigeheter! Tänk om alla de Mänskiga Rättigehterna skulle följas av alla och om någon inte gjorde det så skulle någon se till att de började med det med en gång! Undra om krig skulle finnas då? Undra om alla skulle kunna bli hjälpta som behöver hjälp? Kanske skulle alla kunna vara lyckliga. Vem vet? En dag kommer vi att få reda på det. Den dagen ser jag fram emot. Den dagen kommer att vara den ljusaste dagen av alla dagar. Tro mig! De Mänskliga Rättigheterna är precis så kraftfulla!

 3. Din artikel tar verkligen upp ett viktigt ämne, som är viktigt i alla tider. Jag tror att de som trycker ner andra skulle få mycket svårt att fortsätta med det när alla lärt sig de mänskliga rättigheterna.
  Vi går en ljusare tid till mötes om vi alla tillämpar och ser till att andra tillämpar de mänskliga rättigheterna mot oss och andra.

 4. Bra artikel och ett väsentligt ämne att ta upp. Jag hoppas att det är många människor som läser den och att de får sig en tankeställare så att de börjar agera för de Mänskliga Rättigheterna.

 5. Jag skriver fran USA och darfor sakans punkterna over vokalerna. Om alla manniskor far ta del av de manskliga rattigheterna sa kan vi stoppa fortryck och slaveri eftersom gemene man ar upplyst och kan pa sa satt vaga agera. Detta ar frihetens budskap for manskligheten. Lat oss sprida det pa alla satt vi kan och en dag kommer vi att ha en planet utan krig, sinnesjukdom eller kriminalitet. Vi bryr oss faktiskt om varandra oavsett vad progandaministrarna sager.

  Tack for den fins hemsidan. Lena Ssusman

 6. Tack för att du tar upp ett så viktigt ämne som har funnits så länge men som tillämpas så lite. Det är vi ”gräsrötter” som måste ta ansvar för att dessa fina grundläggande mänskliga rättigheter inte glöms bort.

 7. Bäste Peter !! Fan av bra ide´- att få in förstålsen och medvetenhet för ”Mänskliga rättigheter” som ett ämne i skolan. När jag läste dina tankar om detta så fattade jag direkt – WOW – detta skulle bli ett stort slag mot förtryck, översitteri och mobbing och annat destruktivt beteende som finns samhället . Detta skulle ju kunna skapa en internationell TOLERANS människor, kulturer, länder etc….. emellan. Tänk bara tanken att olika religioner och regeringar skulle börja att tolerera varandras tankar och idee´r – detta är ju en helt svindlande tanke – wow snacka om FRAMTID för planeten jorden och dess invånare !!

  Bosse i Eslöv!

 8. Otroligt fint skrivet och ett mycket bra ämne. Bra att du gör de mänskliga rättigheterna mer kända, tror inte att alla kan dem eller vet vilka rättigheter vi har. Jag lär min son dessa och jag kan se hur han växer lite varje gång han verkligen förstår vad som står där. Han känner sig vuxen, han känner att ingen kan ta detta ifrån honom, vilket ju är sanningen. Tack igen!

 9. Vill bara tacka och hålla med. Vi har haft stor användning av materialet inför min dotters prov om määnskliga rättigheter. //Fia

 10. Varför skulle vapenindustrin leva på att trampa ned andra? Vet du ens vad vapenindustri är och gör? Eller vad den har bidragit till? Att enbart racka ned på den är inte vidare konstruktivt……

  Visst mänskliga rättigheter i skolan är väl en jättebra idé. Men vi har FN-dagen och ditten och datten men världen har väl knappast blivit fredligare för det? Det är en sak att lära ut saker i skolan och en annan att få barnen att applicera det dem lärt sig i det verkliga livet och framförallt i sina handlingar (gäller inte bara barn). Om vi verkligen vill att barn ska lära sig människovärde så måste vi börja med oss själva, lasta inte över det på skolan. Det är föräldrar och vi andra människor i samhället som måste börja.

 11. Hej!
  Tack för era kommentarer!

  Svar till Danne:
  Jag blir inte riktigt klar över om du gillar min artikel eller ej. De flesta jag träffar och pratar med stöder de mänskliga rättigheterna och tycker om mitt initiativ!

  Vapenindustrin lever på att sälja vapen som används främst i krig. Eller iallafall pga. att det finns krig. Många människor och länder har sin försörjning och tjänar pengar på att det görs vapen för krig. Många aktieägare tjänar pengar på att det går bra för vapenindustrin. Länder håller folk sysselsatta i vapenindustrin.
  Tyvärr finns det mycket pengar och makt inblandat i vapenindustrin.

  Mindre krig i världen = mindre affärer för vapenindustrin = färre anställda och sämre ekonomi för dessa industrier.
  Inga krig = inga affärer för vapenindustrin = arbetslöshet och konkurser för vapenindustrin, deras anställda och aktieägare.

  Kort och gott: Många människor och länder tjänar pengar på att det finns krig och skulle förlora på att det blev fred på jorden.

  Så vem tjänar på att det finns krig i världen?

  Vem sålde och tillverkade vapen till tex. Hitler?

  Jag tror att man måste kunna se det så enkelt.

  Det finns en annan artikel jag har skrivit om detta ämne:
  https://www.peterularsson.se/vem-tjanar-pa-att-det-finns-krig/

  Angående vem som har ansvaret för att få de mänskliga rättigheterna använda så är det väl inget att bråka över, eller? ALLA har ansvaret för detta! Vi, föräldrar, skola, föreningar, företag, politiker, länder, FN, Internationella föreningar etc. etc.
  Alla måste börja. NU! IDAG!

  Om du läser artikeln mer noggrant finner du att jag pratar om att lära sig de mänskliga rättigheterna och speciellt att praktiskt använda dem. Inte att ha speciella dagar eller lära sig årtal och politiker etc. utantill.

  FÖRSTÅELSE för vad rättigheterna är och HUR man kan och skall använda dem är det som är viktigt, tycker jag!

  Ha en bra kväll!
  Peter

 12. Hej!
  Intressant artikelserie! Jag undrar om du har stött på något mer konkret i hur man använder mänskliga rättigheter i vardagen? Jag håller just på att skriva en bok om hur man i vardagslivets olika situationer stöter på mänskliga rättigheter. Dels utifrån att kunna identifiera dem själv, men även utifrån att därifrån förstå att samtidigt som man åtnjuter sina rättigheter så har man ett ansvar och en skyldighet att respektera andras, och vad detta innebär för en själv.

  Så alla tips och förslag som redan finns inom vad mänskliga rättigheter konkret och praktiskt innebär i vår vardag mottages tacksamt! :)

  Med vänlig hälsning,
  Susann Swärd
  rattighetsfokus.se

 13. Idaga finns ingen mänskliga rättighter det finns intrest och makta och olja titta ,somalia,sudan.afghanistan jag tror dom som kriga dom vina inte dom som vinar är idustri som sälja vapen?dom som drabbar är kninnor och barnen

 14. Det är lönlöst. Acceptera istället att vi, mänskligheten är som vi är. Tacka Gud för det ni har och se framför allt vad ni är, inte vad ni inte har. Få verkar faktiskt se detta, enligt mig, uppenbara faktum. Vi försöker göra gott men vi har en tydlig ondska i oss. Att vi ej kan se att ju mer vi försöker göra bra, ju värre blir det, det tycker jag är ignorant och nästan patetiskt av oss. I och för sig tog det 4 år av djup filosofering för mig att förstå, men jag är bara 17 år!

  Jag är ledsen över att behöva säga sådana här saker men det är ej först innan man insett att man behöver hjälp som man tillåter någon hjälpa en. Just nu tror vi oss alla vara goda/ kunna bli goda. Jag vill genom detta jag skriver inte stjälpa, jag vill hjälpa! Frågan är om jag kan det… Jag kan ju som sagt inte hjälpa någon som tror att han/hon klarar det själv.

  Jag tror att vi alla har en sorts inre resa som leder till den vi är, då vi dör är resan över och vi får ett val. Den inre resan är även en sorts kamp mellan gott och ont i varje person. Och god vet jag att nästan ingen person är. God anser jag att man är när man gör gott utan att överhuvudtaget tänka på något annat än att hjälpa en annan. Jag tycker även att vara sann är en bra början till en annan sorts godhet. Men hur många är något av dessa två? Till och med Jesus tvivlade på ren kärlek (Gud) därför att han var av mänsklig natur. Men han fick tillbaka tron och offrade sig inte för att han blev tillsagd att göra det, utan för att det var gott, för att han var god. Den materiella världen, den köttsliga världen tar lätt över oss. Andlig V/s köttslig. För att helt bli kvitt med det onda, synden, som jag tror endast ligger i det köttsliga, måste du göra dig av med det köttsliga tänkandet. Och det gör man för att hjärtat säger åt en att göra det, inte för att en slumpmässig person på nätet säger till en att göra det (jag). Man gör alltså det för att man känner att det är rätt, inte för att man blir tillsagd att det är rätt.

  Med det sagt hoppas jag att ni förstår hur jag tänker och varför jag tycker att (nästan) ingen är god.

  Jag kan ge en annan förklaring då många kommer hata mig för att jag blandar in Gud/Jesus i detta. En bättre förklaring kanske är att det inte är handlingen som räknas, det är tanken bakom handlingen, varför man gör som man gör som räknas. Det är även detta Gud ser. Man är inte god bara för att man vill vara det, utan för att man inte ens behöver tänka på det när man gör gott, man är liksom antingen god för att man är god eller så är man motsatsen därför att man helt enkelt inte är god.

  Gud är god och Gud är kärlek. Han ger, alla som vill känna kärlek, kärlek. Men han tvingar ej någon att älska, för av det föds hat. Han ger alla ett val att älska honom. Han älskar sådana som älskar honom med/genom hjärtat, inte med hjärnan.

  För mig ger kärlek till Gud och (förhoppningsvis snart) till en person som jag kan älska mening med mitt liv. Det är hoppet på kärleken som håller mig och min tro uppe.

  Om jag förklarat någonting otydligt eller om det är någon som vill höra mer av vad jag har att säga är det bara att kontakta mig. Jag förklarar gärna för någon som är villig att lyssna.

  MVH Timmy

 15. Hej!
  Vill först bara tacka och säga att artikeln var jättebra och inspirerande!!
  Men jag har en fråga: varför är de mänskliga rättigheterna viktiga?
  Tacksam för svar!
  //Julia

  SVAR:

  Hej!

  Tack! Roligt att höra!

  De mänskliga rättigheterna är mycket viktiga!

  Varför? Jo, därför att de kommer att leda till att vi kan få fred på jorden till slut.

  Mycket mänskligt lidande kommer att upphöra om vi kan följa och respektera de mänskliga rättigheterna.

  Krig, våld, diskriminering, mobbning, nedtryckande etc.

  Se dessa länkar och underbara filmer:

  http://www.ordklasser.se/manskliga-rattigheter-for-alla

  http://www.ordklasser.se/mobbning/solbergaskolan-visby-gotland.php

  http://www.ordklasser.se/pris-manskliga-rattigheter-mobbning.php

  https://www.peterularsson.se/filer/manskliga-rattigheter.pdf

  Hälsn,
  Peter

 16. Hej .
  Peter U Larsson .
  jag vill berätta om mänskliga rättigheter som är brist på det nuförtiden .
  makten är för vissa som tänker på sig och enskild folkgrupperna som består av européern och svenskarna och alla andra folkgrupperna som gör lika mycket som andra i samhället är ignorerade och ofint behandlade av de som har makt .
  förnedrande händer nästan varje minut på något sätt för vissa de folkgrupperna att de är mindre mäktiga .
  Den personen som ska styra landet ska vara ärlig och hjälpa alla ska inte anställa sig och sina familje medlemmar att styra andra och ge de makt medan de är värdiga de platserna som de styr och genom sin makt över folk att förnedrande och ofint behandla alla andra och mest invandrare som är inte från Europa .
  rassister och nazister är det moderaterna som tillåter de att hota och skrämma invandrare fastdet enda som kommer i bilden på alla konflikterna är endast invandrarna och rasister och nazister !
  Var som händer för fel i samhället skyler myndigheterna på invandrare även om de är oskyldiga och inte har gjort något fel .
  socislförvaltningarna har blivit helvete för stakarna invandrarna som för förhöjning stöd .alla tider är obligatoriska och någon missar någon tid då det avslag på hela månadens bidraget .de har psyikat flera invandrare som hamnade på psyikmott på olika psyikmott och det européer som behandlar de psyikat människorna som de fel behandlar stakarna och ger de vissa mediciner de blir beroende på att ta de livet ut .
  olika styrelser på olika myndigheter är moderater och mindre mäktiga är från Europa och rysland och alla andra måste köra livet och inte anklaga över något .
  skolorna mår inte bra 40% mobbingen som sker i grundskolorna i sverige de enda baren som har bra i sina skolor det moderaternas barn och SD barnen som har råd att skicka sina barn till privata skolor medan alla andra som lider under .
  mobbing .förnedrande på grund av hudfärgen och nationalitet och religion .
  ofint behandlade och förnedrande behandlingen sker på olika myndigheter och organisationer som är ansvara om människors rättigheter som röda korset .där styrelsen är moderaterna och några européer som inte tillåter vissa få någon tjänst som medhjälpare till de med deras besökare och patienter .riktigt ×! Som styr röda korset nu .Unicef , rädda barnen ! Miljarder varje år går till olika personer som styr de organisationer som ingen vet vad händer med de miljarderna ! Inte ens 30 % av de blir använda för resurser och aktivter och hjälpa folk andra och resten av pengarna gud vet var de tar vägen .
  posten blir svåraste som det finns moderaterna och SD brev bärarna öppnar breven och läser de och sedan slänger från brev lådan .
  var är mänskliga rättigheter .
  medmänniskor .jämlikhet .rättvisor allt de här är försvunnen från samhället !!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *