Bedrägerierna kring elchockerna, ECT


Förord

Jag har i många år studerat, skrivit och debatterat elchocker i svenskt media. Varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker. Skrivit ett otal artiklar i ämnet. Har även varit i kontakt med hundratals människor som fått elchocksbehandling och deras anhöriga.

Användningen av elchocker har kraftigt ökat i Sverige de senaste åren. Man räknar med ca 50 000 elchocker om året, vilket gör Sverige till värst i världen.

För några månader sedan uppmärksammade media, med Uppdrag Granskning i spetsen, flera fall med svåra skador efter ECT. Själv har jag varit i kontakt med många personer som fått skador av elchocker.

Psykiatrin har brustit i sin information till patienten och anhöriga – ingen har fått veta att de riskerar bestående minnesskador av elchockerna.

Det har även framkommit att Socialstyrelsen allvarligt misskött sin uppföljning av ECT, vilket ledde till en JO-anmälan av Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR).

Protestlista mot elchocker, ECT
Vittnesmål om skador efter elchocker, ECT
Fakta om elchocker, ECT
Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Bedrägerierna kring elchockerna, ECT

För drygt ett halvår sedan gick debatten het i media om elchocksbehandlingarna i Sverige. Uppdrag Granskning gick i spetsen. Många människor trädde fram och berättade om sina skador efter elchocker.

Vad har hänt sedan dess?

Hur många elchocker gavs under första halvåret 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

Hur många bilaterala ECT-behandlingar (den värsta formen där man håller elektroder på båda tinningarna) gavs under första halvåret 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

Hur många elchocker gavs under tvång under första halvåret 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

Hur många elchocker gavs till a) barn b) äldre c) gravida kvinnor under första halvåret 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

Får patienterna och anhöriga numera en korrekt skriftlig information innan elchocksbehandlingen? Innehåller denna information att de riskerar att få bestående minnesskador efter ECT?

Vilken långsiktig uppföljning finns det kring resultaten från ECT behandlingar? Hur påverkar elchocksbehandligarna patienterna långsiktigt?

Vad händer med de som har fått skador av elchocker? Har du någon chans eller rätt till upprättelse? Lyssnar psykiatrin på dem?

Synnerligen enkla och relevanta frågor kan man tycka.

Tyvärr kan inte Socialstyrelsen – eller någon annan heller – korrekt svara på ovanstående frågor. Ändå hävdar de att elchocksbehandligen är vetenskaplig och en väl beprövad behandlingsmetod.

Socialstyrelsen har allvarligt brustit i sin uppföljning av elchocksbehandligarna i Sverige och har blivit JO-anmälda för detta av Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR).

Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges varje år i Sverige och de har inte en aning om de långsiktiga följderna av ECT. Det finns ingen uppföljning.

Hur kan man fortsätta elchocka människor när det inte finns en korrekt statistik och uppföljning?

Jag kommer att fortsätta att kontakta Socialstyrelsen tills jag får svar på dessa enkla och grundläggande frågor kring elchocksbehandlingarna i Sverige.

Bedrägerierna kring elchockerna

a) Omfattningen av antalet elchocker i Sverige har tystnats ner. Många människor tror inte att elchocker används längre. Man har beräknat antalet elchocker i Sverige till ca 50 000 om året. Det gör förmodligen Sverige till det land i världen som är värst på att ge elchocker. Psykiatrin har elchockat människor till höger och vänster.

b) Många kan inte heller tänka sig att tusentals elchocker ges i Sverige varje år under tvång. Människor tvingas alltså till att bli elchockade.

c) Det är också svårt att tänka sig att elchocker ges till barn, äldre personer och gravida kvinnor.

d) För att kunna forsätta att ge elchocker har psykiatrin på ett bedrägligt sätt förskönat det hela. Detta för att enligt egen utsago undvika Gökboet-effekter. Man har bytt namn till elbehandling och söver numera ner patienten och ger muskelavslappnande medel. Annars kastas kroppen runt i kramper och risken för frakturer är stor – ingen vill ha en sådan ”behandling”!

Lägg märke till! Det är samma eller värre elchock som ges in i patientens tankeverksamhet och som kan orsaka bestående minnesskador.

e) Det finns ingen korrekt rapportering kring och uppföljning av alla dessa elchocksbehandligar. Socialstyrelsen, som är ansvarig myndighet, har allvarligt misskött sitt arbete och har blivit JO-anmälda av KMR för detta. Det finns alltså ingen korrekt långsiktig uppföljning kring resultaten och skadorna efter ECT.

f) Psykiatrin har i sin propaganda framställt elchockerna som en ”mirakelmetod”, vilket har lett till att användningen av elchocker har fördubblats de sista åren. Elchocken ger en hjärnskada som framkallar en slags märklig bekymmerslös eufori. Elchocken orsakar även en minnesförlust som gör att patienterna glömmer bort varför de är deprimerade. Psykiatrin tolkar detta som att depressionen har hävts. När förvirringen efter huvudskadan lagt sig, så återkommer dock depressionen och en ny serie elchocker måste ges. Man kunde lika bra ha slagit patienten i huvudet med en klubba. Det hade dock inte sett lika bra ut inför de anhöriga eller politikerna.

Det finns ingen psykiatriker som själv skulle vilja få elchocker – trots deras egen beskrivning av ”behandlingen” som en ”mirakelmetod”.

g) Många patienter och anhöriga har inte fått en korrekt skriftlig information innan elchocksbehandlingen. De har inte fått veta att de riskerar bestående minnesskador, trots att Socialstyrelsen har lovat att detta skall ske. En del patienter har varit så omtöcknade och apatiska av alla psykdroger att de gått på läkarens linje och accepterat ECT.

h) De som har skadats av elchocker – av vilka många har kontaktat mig – har väldigt svårt att få upprättelse och erkännande av sina skador. De behandlas oerhört nonchalant av psykiatrin och har inga rättigheter. Ingen stödjer dem och hjälper dem att anmäla sina skador.

Kraftig ökning av elchocker i Sverige – hur blir framtiden?

De sista åren har användningen av elchocker fördubblats i Sverige upp till ca 50 000 om året. Vilka planer finns det för elchocksbehandlingarna i Sverige framöver? Vad säger ledande psykiatriker och Socialstyrelsen? Hur många människor skall elchockas varje år?

Flera vetenskapliga undersökningar har visat att patienter med depressioner egentligen har rent kroppsliga problem. De har ofta en fysiskt smärta, ibland är den förträngd. Dessa personer behöver en fullständig kroppslig läkarundersökning med åtföljande uppföljning och behandling, vilket psykiatrin fullständigt åsidosätter.

Psykiatrin har verkligen fört människor bakom ljuset vad det gäller elchocksbehandlingarna.

Det är samma eller värre elchock som förut

Elchocker är en inhuman och ålderstigen ”behandling” som härrör sig från bedövning av grisar innan slakt i Rom på 1930-talet. Psykiatrikern Ugo Cerletti kom sedan på att testa detta på människor.

Elchocken är samma nu som förr i tiden, men man har bytt namn på den och söver numera ner patienten och ger muskelavslappnande medel. Annars kastas patienten runt i sängen och riskerar kramper och frakturer. Detta såg förfärligt ut (Gökboet) och ledde till att ingen ville ha elchocker. Folk som såg på svimmade.

Det är alltså samma eller värre elchock som går genom patientens kropp, minne och tankeverksamhet. Vem som helst kan förstå att detta kan inte vara hälsosamt.

Denna elchock kan få patienten på andra tankar och glömma sin depression och sina problem ett tag. Man kan också känna en märklig bekymmerslös eufori. Depressionen och problemen återkommer dock och fler elchocker måste ges.

Elchocksbehandlingar kan ”häva” depressioner men sänker patienten

En depression kan ”hävas” med en elchock. Det kan alla chocker göra. Men man kan lika väl använda en klubba att slå patienten I huvudet med. Det har samma effekt.

Det är ett känt neurologiskt faktum att hjärnskador kan framkalla en slags märklig bekymmerslös eufori. Elchocker orsakar samma sak på en del människor. Neurologerna vet dock att dessa fenomen åtföljer de flesta hjärn- och skallskador.

Elchocken orsakar även en minnesförlust som gör att patienterna glömmer bort varför de är deprimerade.

Psykiatrin tolkar detta som att depressionen har hävts. När förvirringen efter huvudskadan lagt sig, så återkommer dock depressionen och en ny serie elchocker måste ges. Det innebär att elchockerna följs av mer elchocker och olika psykdroger.

Risken för bestående minnesskador är stor vid en elchocksbehandling, vilket gör att personen inte känner någon depression längre. Hon eller han känner ingenting alls. Chansen till ett rikt och levande liv är slut.

Notera att självmordsstatistiken i Sverige ligger kvar på ungefär samma nivå de senaste åren, trots att användningen av elchocker har ökat kraftigt. ECT har alltså ingen positiv inverkan på antalet självmord i Sverige.

Ingen person blir frisk av elchocker. Risken är tyvärr stor att personen fastnar i en livslång ”behandling” med elchocker och olika psykdroger hos psykiatrin.

Ingen person blir alltså frisk av elchocker!

Ett av alla vittnesmål från en person som har skadats av elchocker, ECT

”ECT bör förbjudas omgående. Hej, jag har fightats med stora minnesproblem sedan 2008/05 ungefär då jag fick min 7:e ECT behandling. Jag påpekade att jag hade minnesförluster men fick hela tiden talat till mig att dessa var övergående. efter ytterligare 16 behandlingar ansågs behandlingen vara klar. Minnet skulle fortfarande komma tillbaka och efter dessa behandlingar var jag knappt kapabel att fungera i vardagen då mitt närminne var precis värdelöst. Nu ett par år senare är problemen likadana, mitt när och långtidsminne är minst sagt opålitligt. Jag har stora minnesluckor från barndom/uppväxt/utbildning och jobb-kunskaper. Detta gör mej oförmögen att jobba som Unix/Linux-konsult. Jag glömmer saker som att hämta på dagis och jag kommer inte ihåg vilka merparten av mina vänner är eller vad många heter. Man känner sig utlämnad/sviken och snart kommer jag dessutom klassas som arbetslös. Man kan knappast påstå att jag fått någon hjälp med detta och det är helt vansinnigt.”

Flera sjuksköterskor har hört av sig och berättat om sin syn på elchocker, ECT

”Jag är legitimerad sjuksköterska och har en vidareutbildning i psykiatri samt psykoterapi utbildning. Jag har arbetat i närmare 20 år i psykiatrin och hela tiden sett igenom denna behandling och alltid känt att det är fel. Viss personal och läkare försöker bevisa att det är bra, man blir övertalad att med ”goda” argument och vetenskaplighet att det är det bästa men hela tiden har jag vetat att det är fel.

Ibland har jag velat tro att det kanske är bra för enstaka men jag har alltid, när jag sett resultatet, känt i mitt hjärta att det skadar människan. Verkar vara en förnekelse i läkarkåren, och om någon säger emot baktalas han. En läkare var rasande på mig när jag sa vänligt men tydligt min erfarenhet.”

Hundratals människor och anhöriga har kontaktat mig och berättat om sina negativa erfarenheter från elchocker.

Kraftåtgärder krävs nu!

Elchockerna måste omedelbart upphöra till barn, gravida kvinnor och äldre personer.

Alla elchocker som görs under tvång skall också upphöra.

Alla personer som skall genomgå elchocksbehandlingar och anhöriga har rätt att erhålla fullständig information om riskerna kring ECT inkl. att de riskerar bestående minnesskador.

Man kan inte vänta sig att psykiatriker som personligen har elchockat tusentals personer – barn, äldre personer och gravida kvinnor samt under tvång – kommer att kunna erkänna och stå för att de har gjort något fel. Det har aldrig hänt och kommer inte att hända. De skulle heller aldrig gå med på att själv prova sin ”mirakelmetod”.

En grundlig undersökning av elchocksbehandlingarna av en oberoende icke-psykiatrisk kommission krävs nu för att sanningen och alla fakta skall komma i dagen. Kommissionen skall studera effekterna av ECT för patienterna på lång sikt.

Brott mot de mänskliga rättigheterna

Att fortsätta ge elchocker till människor utan en långsiktig uppföljning och en klar bild av konsekvenserna är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Lagändringar krävs omedelbart.

Finns det någon politiker eller läkare som vågar ta ställning i denna fråga?

Skall Sverige verkligen vara värst i världen på att ge elchocker?

Peter U Larsson
Medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR och Röda Korset.

Fakta om elchocker – http://www.elchocker.se/

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


Ett svar på “Bedrägerierna kring elchockerna, ECT”

  1. Träffade en person i Malmö som fått 100 elchocker mot sin vilja. Senare när jag gick förbi hennes adress på Hårds väg hade dörren till trappan låsts och ingen dörrtelefon fanns att ringa med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *