Psykiatrin vill stämpla oss alla som mentalt störda


Psykiatrin och läkemedelsindustrin menar att vi alla är ”mentalt störda”.

Snart är ingen av oss normal! Se artikel i Expressen här.

Jag blir riktigt arg efter att ha läst denna artikel i Expressen.

Snart kommer en ny upplaga av ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” att släppas och då finns det ”mentala diagnoser” som täcker alla barn och vuxna. Vi är alltså alla ”mentalt störda” och i behov av ”medicinering”.

”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” är en förteckning över de hundratals ”mentala störningar” som APA (amerikanska psykiatriska föreningen) anser att vi människor har. De olika ”mentala störningarna” antas genom röstning av APA.

Utdrag ur Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Jag kopierar här ett litet utdrag ur ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” för att visa er hur vansinnigt det kan bli.

Man kan verkligen undra över vem det är som är mentalt störd. De som anser att hela mänskligheten är ”mentalt störda” och utnyttjar detta – eller resten av mänskligheten.

”Index of Psychiatric Disorders

Sort By:

Disorder Name, Disorder Category, DSM-IV Code

Code Disorder Category

308.3 Acute Stress Disorder Anxiety Disorders

309.9 Adjustment Disorder Unspecified Adjustment Disorders

309.24 Adjustment Disorder with Anxiety Adjustment Disorders

309.0 Adjustment Disorder with Depressed Mood Adjustment Disorders

309.3 Adjustment Disorder with Disturbance of Conduct Adjustment Disorders

309.28 Adjustment Disorder with Mixed Anxiety and Depressed Mood Adjustment Disorders

309.4 Adjustment Disorder with Mixed Disturbance of Emotions and Conduct Adjustment Disorders

300.22 Agoraphobia without History of Panic Disorder Anxiety Disorders

307.1 Anorexia Nervosa Eating Disorders

301.7 Antisocial Personality Disorder Personality Disorders

293.89 Anxiety Disorder Due to Medical Condition Anxiety Disorders

300 Anxiety Disorder, NOS Anxiety Disorders

301.82 Avoidant Personality Disorder Personality Disorders

296.8 Bipolar Disorder NOS Mood Disorders

296.56 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, In Full Remission Mood Disorders

296.55 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, In Partial Remission Mood Disorders

296.51 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Mild Mood Disorders

296.52 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Moderate Mood Disorders

296.54 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Severe With Psychotic Features Mood Disorders

296.53 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Severe Without Psychotic Features Mood Disorders

296.50 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Depressed, Unspecified Mood Disorders

296.46 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, In Full Remission Mood Disorders

296.45 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, In Partial Remission Mood Disorders

296.41 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Mild Mood Disorders

296.42 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Moderate Mood Disorders

296.44 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Severe With Psychotic Features Mood Disorders

296.43 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Severe Without Psychotic Features Mood Disorders

296.40 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Manic, Unspecified Mood Disorders

296.66 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, In Full Remission Mood Disorders

296.65 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, In Partial Remission Mood Disorders

296.61 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Mild Mood Disorders

296.62 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Moderate Mood Disorders

296.64 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Severe With Psychotic Features Mood Disorders

296.63 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Severe Without Psychotic Features Mood Disorders

296.60 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Mixed, Unspecified Mood Disorders

296.7 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Unspecified Mood Disorders

296.40 Bipolar I Disorder, Most Recent Episode Hypomanic Mood Disorders

296.06 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, In Full Remission Mood Disorders

296.05 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, In Partial Remission Mood Disorders

296.01 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Mild Mood Disorders

296.02 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Moderate Mood Disorders

296.04 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Severe With Psychotic Features Mood Disorders

296.03 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Severe Without Psychotic Features Mood Disorders

296.00 Bipolar I Disorder, Single Manic Episode, Unspecified Mood Disorders

296.89 Bipolar II Disorder Mood Disorders

300.7 Body Dysmorphic Disorder Somatoform Disorders

301.83 Borderline Personality Disorder Personality Disorders

780.59 Breathing-Related Sleep Disorder Sleep Disorders, Dyssomnias

298.8 Brief Psychotic Disorder Psychotic Disorders

307.51 Bulimia Nervosa Eating Disorders

307.45 Circadian Rhythm Sleep Disorder Sleep Disorders, Dyssomnias

300.11 Conversion Disorder Somatoform Disorders

301.13 Cyclothymic Disorder Mood Disorders

297.1 Delusional Disorder Psychotic Disorders

301.6 Dependent Personality Disorder Personality Disorders

300.6 Depersonalization Disorder Dissociative Disorders

311 Depressive Disorder NOS Mood Disorders

300.12 Dissociative Amnesia Dissociative Disorders

300.15 Dissociative Disorder NOS Dissociative Disorders

300.13 Dissociative Fugue Dissociative Disorders

300.14 Dissociative Identity Disorder Dissociative Disorders

302.76 Dyspareunia Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

307.47 Dyssomnia NOS Sleep Disorders, Dyssomnias

307.44 Dyssomnia Related to (Another Disorder) Sleep Disorders

300.04 Dysthymic Disorder Mood Disorders

307.5 Eating Disorder NOS Eating Disorders

302.4 Exhibitionism Sexual Disorders, Paraphilias

625 Female Dyspareunia Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

625.8 Female Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.73 Female Orgasmic Disorder Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.72 Female Sexual Arousal Disorder Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.81 Fetishism Sexual Disorders, Paraphilias

302.89 Frotteurism Sexual Disorders, Paraphilias

302.85 Gender Identity Disorder in Adolescents or Adults Sexual Disorders, Gender Identity Disorder

302.6 Gender Identity Disorder in Children Sexual Disorders, Gender Identity Disorder

302.6 Gender Identity Disorder NOS Sexual Disorders, Gender Identity Disorder

300.02 Generalized Anxiety Disorder Anxiety Disorders

301.50 Histrionic Personality Disorder Personality Disorders

302.71 Hypoactive Sexual Desire Disorder Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

300.7 Hypochondriasis Somatoform Disorders

312.3 Impulse -Control Disorder NOS Impulse-Control Disorders

307.42 Insomnia Related to (Another Disorder) Sleep Disorders

312.34 Intermittent Explosive Disorder Impulse-Control Disorders

312.32 Kleptomania Impulse-Control Disorders

296.36 Major Depressive Disorder, Recurrent, In Full Remission Mood Disorders

296.35 Major Depressive Disorder, Recurrent, In Partial Remission Mood Disorders

296.31 Major Depressive Disorder, Recurrent, Mild Mood Disorders

296.32 Major Depressive Disorder, Recurrent, Moderate Mood Disorders

296.34 Major Depressive Disorder, Recurrent, Severe With Psychotic Features Mood Disorders

296.33 Major Depressive Disorder, Recurrent, Severe Without Psychotic Features Mood Disorders

296.30 Major Depressive Disorder, Recurrent, Unspecified Mood Disorders

296.26 Major Depressive Disorder, Single Episode, In Full Remission Mood Disorders

296.25 Major Depressive Disorder, Single Episode, In Partial Remission Mood Disorders

296.21 Major Depressive Disorder, Single Episode, Mild Mood Disorders

296.22 Major Depressive Disorder, Single Episode, Moderate Mood Disorders

296.24 Major Depressive Disorder, Single Episode, Severe With Psychotic Features Mood Disorders

296.23 Major Depressive Disorder, Single Episode, Severe Without Psychotic Features Mood Disorders

296.20 Major Depressive Disorder, Single Episode, Unspecified Mood Disorders

608.89 Male Dyspareunia Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.72 Male Erectile Disorder Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

607.84 Male Erectile Disorder Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

608.89 Male Hypoactive Sexual Desire Disorder Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.74 Male Orgasmic Disorder Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

293.83 Mood Disorder Due to Medical Condition Mood Disorders

301.81 Narcissistic Personality Disorder Personality Disorders

347 Narcolepsy Sleep Disorders, Dyssomnias

307.47 Nightmare Disorder Sleep Disorders, Parasomnias

300.3 Obsessive Compulsive Disorder Anxiety Disorders

301.4 Obsessive-Compulsive Personality Disorder Personality Disorders

625.8 Other Female Sexual Dysfunction Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

608.89 Other Male Sexual Dysfunction Due to Medical Condition Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

307.89 Pain Disorder Associated with both Psychological Factors and Medical Conditions Somatoform Disorders

307.8 Pain Disorder Associated with Psychological Features Somatoform Disorders

300.21 Panic Disorder with Agoraphobia Anxiety Disorders

300.01 Panic Disorder without Agoraphobia Anxiety Disorders

301.0 Paranoid Personality Disorder Personality Disorders

302.9 Paraphilia, NOS Sexual Disorders, Paraphilias

307.47 Parasomnia NOS Sleep Disorders, Parasomnias

312.31 Pathological Gambling Impulse-Control Disorders

302.2 Pedophilia Sexual Disorders, Paraphilias

301.9 Personality Disorder NOS Personality Disorders

309.81 Posttraumatic Stress Disorder Anxiety Disorders

302.75 Premature Ejaculation Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

307.44 Primary Hypersomnia Sleep Disorders, Dyssomnias

307.42 Primary Insomnia Sleep Disorders, Dyssomnias

293.81 Psychotic Disorder Due to Medical Condition, with Delusions Psychotic Disorders

293.82 Psychotic Disorder Due to Medical Condition, with Hallucinations Psychotic Disorders

298.9 Psychotic Disorder, NOS Psychotic Disorders

312.33 Pyromania Impulse-Control Disorders

295.70 Schizoaffective Disorder Psychotic Disorders

301.20 Schizoid Personality Disorder Personality Disorders

295.20 Schizophrenia, Catatonic Type Psychotic Disorders

295.10 Schizophrenia, Disorganized Type Psychotic Disorders

295.30 Schizophrenia, Paranoid Type Psychotic Disorders

295.60 Schizophrenia, Residual Type Psychotic Disorders

295.90 Schizophrenia, Undifferentiated Type Psychotic Disorders

295.40 Schizophreniform Disorder Psychotic Disorders

301.22 Schizotypal Personality Disorder Personality Disorders

302.79 Sexual Aversion Disorder Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.9 Sexual Disorder NOS Sexual Disorders

302.7 Sexual Dysfunction NOS Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.83 Sexual Masochism Sexual Disorders, Paraphilias

302.84 Sexual Sadism Sexual Disorders, Paraphilias

297.3 Shared Psychotic Disorder Psychotic Disorders

780.54 Sleep Disorder Due to A Medical Condition, Hypersomnia Type Sleep Disorders

780.52 Sleep Disorder Due to A Medical Condition, Insomnia Type Sleep Disorders

780.59 Sleep Disorder Due to A Medical Condition, Mixed Type Sleep Disorders

780.59 Sleep Disorder Due to A Medical Condition, Parasomnia Type Sleep Disorders

307.46 Sleep Terror Disorder Sleep Disorders, Parasomnias

307.46 Sleepwalking Disorder Sleep Disorders, Parasomnias

300.23 Social Phobia Anxiety Disorders

300.81 Somatization Disorder Somatoform Disorders

300.81 Somatoform Disorder NOS Somatoform Disorders

300.29 Specific Phobia Anxiety Disorders

302.3 Transvestic Fetishism Sexual Disorders, Paraphilias

312.39 Trichotillomania Impulse-Control Disorders

300.81 Undifferentiated Somatoform Disorder Somatoform Disorders

306.51 Vaginismus Sexual Disorders, Sexual Dysfunctions

302.82 Voyeurism Sexual Disorders, Paraphilias


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


6 svar på “Psykiatrin vill stämpla oss alla som mentalt störda”

 1. Det här är så hemskt att jag tror jag behöver ett lugnande piller ! Jag skojar förstås.
  Skulle inte vilja ta ett enda piller till.
  Jag har en fråga. Sjuk eller avvikande – i förhållande till vad ?
  Finns det en absolut definition av vad som är en normal människa ?
  Att man anses dysfunktionell i förhållande till rådande förhållanden – som t ex barn som klassificeras som sjuka för att de inte accepterar en inskränkt miljö som t ex en klassrumsmiljö under lektion. De klassas som ADHD, osv.
  Min fråga är – är en klassrumsmiljö en av Gud given förutsättning ?
  Är det inte så att vi människor måste skapa den miljö som på bästa tänkbara sätt tillgodoser
  barnens behov.
  Jag har själv goda erfarenheter av Montessori-skola där min dotter gick.
  På en Montessoriskola har de inga som helst problem med ADHD.
  Bara ett litet tips till alla förtvivlade föräldrar. Och att diagnostisera och medicinera barn under 18 år för ”psykiska besvär” tycker jag är kriminellt.
  Barn under 18 år får inte vara föremål för alternativterapier, trotts att dessa är under sträng kontroll och anses verkningslösa eller i alla fall ”oskadligförklarade.
  Varför får då läkare som har mycketmer potenta medel till sitt förfogande skriva ut allsköns
  preparat till barn – trotts att läkarna själva inte kan redogöra för preparatens fulla verkningar
  och absolut inte för preparatens långsiktiga effekter i form av störningar i den naturliga utvecklingsprocessen hos ett barn. Barn är barn – de är olika,utvecklas i lika takt, på olika sätt. De är stadda i förändring. Det är liksom deras natur. Jag har ingen som helst förståelse för att man diagnostiserar en fas, ett övergående tillstånd som sjukt. Besvärligt för föräldern, ja kanske, men det går över. Det är en sekvens i en utvecklingsfas som allra oftast. Sånt är livet allt kan inte vara perfekt jämt. Ja, mycket får man höra och se innan man hamnar på hispan. Emmy Mjörnefeldt

 2. Jag är mycket familjär med DMS-manualen. Jag har läst den flera gånger.
  Strålande affäridé av läkemedelsföretagen – ett piller åt alla, eller kanske två, eller 14.
  Vad vet jag. Jag vet därimot vad min medicinering, bara i form av piller har konstat Svenska staten. Jo min vän, 2500- kr i månaden i 19 år och fyra månader. Anders Borg som är så bra på siffror kunde räkna ut vad min feldiagnostisering har kostat Svanska Staten.
  Och detta är bar början. För trotts att jag ”bara” är 54 år så hade jag som mest 8 olika piller som jag måste ta p g a följdsjukdomar som hade sin grund i att jag pga felmedicinering gick upp 80 kg i vikt. Fick diabetes, höga blodfetter,artros i knäna, nedsatt sköldkörtelfunktion,
  ekcem, behov av fotvård då jag själv inte nådde ner tll fötterna, onaturliga hudförhårdnader,
  och sen passivitet och bidragsberoende, utanförskap, och besök hos läkare, för än det ena än det andra minst en gång i månaden. Jag var högkonsument av sjukvård. Inte undra på att
  statens kostnader för sjukvård skjuter i höjden. Ja mycket får man uppleva. Är du inte riktigt sjuk människa – Ta ett piller till för fan. Emmy Mjörnefeldt

 3. Hej igen Jag skulle även vilja påpeka att för varje psykmedicinerad person hä i Sverige så finns det en hel familj runt omkring som lider. En ”psykisk sjukdom” drabbar hela familjen då
  den ”sjuke” blir personlighetsförändrad och kan inte längre dra sitt strå till stacken och följa
  upp det outtalade ”äktenskapskontraktet” Känslolivet utarmas, man har nedsatt förmåga att visa omsorg och ställa upp i omvårdnaden av barnen, man har mindre förmåga att hålla relationen till partnern levande, man har ingen förmåga att bidra ekonomiskt till familjens försörjning, man saknar fantasi så barnen får inte den stimulans de så väl behöver,
  ja listan kan göras lång. Ibland har man inte ens förmåga att ta hand om sig själv så man upplever sig som en belastning för sina anhöriga. Listan kan gras hur lång som helst.
  Jag är i färd med att beskriva för Svenska Läkemedelsförsäkringen hur på för sätt jag blivit
  ”beskuren” i min person av medicineringen. Jag har ännu bara skrivit små ”post it” lappar, men de är säkert 30 till antalet och fullskrivna allihop. Ni vet väl vid dethär laget vad jag skall använda en del av pengarna till ? Skaka skiten ur alla ca 40 psykiatriker jag mött under min ”karriär” som psykpatient under min 19 år och 4 månader som drogad.
  De skall ha fängelse. Sen vore det bra om de blev skadestånndsskyldiga staten för de kostnader de åsamkat densamma för dess utlägg för min försörjning i 19 år och 4 månader.
  Hav mod. Vi kan gemensamt föra upp dessa ytterst viktiga frågor på dagordningen för en samhällsdebatt. Hoppas det. Väl mött. Emmy Mjörnefeldt

 4. Visste ni att vi samtidigt som vi är ett av världens friskaste folk, så är vi samtidigt ett av världens mest sjukskrivna folk. Kan ”psykindustrin” vara orsaken mån tro.
  visste ni att försäkringskassan som är så hårt belastad med arbete så de tar 4 månader på sig för handläggning av ett ärende, samtidigt är den arbetsplats i särklass där de anställda har flest sjukdagar i hela landet? En genomsnittlig försäkringskassamedarbetare är sjukskriven 6 månader om året. År efter år efter år.Tänkvärt inte sant. Hav mod. Emmy Mjörnefeldt.

 5. Det står här vid din hemsida att man kan logga in men jag finner ingenstans där man kan registrera sig. Vore bra om vi alla kunde starta en intresseförening.Eller alla gå med i RSMH.
  (riksföreningen för social och mental hälsa. eller vad vet jag. Hursom det går inte att registrera sig på din hemsida. Mvh Emmy Mjörnefeldt

  Svara:
  Nej, man kan inte registrera sig på min hemsida. Log in gäller bara för mig. Tack för alla dina kommentarer och kloka ord! Peter

 6. hej du har så rätt men vad gör man när läkare sätter diagnoser som dom spelade tärning om vilken diagnos de sätter som kan vara förödande som får en diagnos som är helt felaktig utan möjlighet att få ändrat på trots att den är helt felaktig och ogrundad.
  tacksam om du vet något sätt att få ändrat på felaktiga diagnoser som man bara gissar till sig HÄLSNINGAR ULF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *