KMR avslöjar brotten inom psykiatrin!


KMR har gjort ett fantastiskt arbete världen över de senaste 40 åren med att övervaka psykiatrin och avslöja brott och missförhållanden.

Många psykiatriker har dömts och fängslats. Psykiatriska sjukhus har stängts ner och flera lagförslag har drivits igenom.

KMR arbetar för att reformera psykiatrin och säkerställa patienternas mänskliga rättigheter.

Tusentals exempel finns på berömvärda insatser från KMR. Mängder av patienter har fått stöd, hjälp och upprättelse. KMR hjälper till och får psykiatriker anmälda och fällda.

Naturligtvis trampar KMR en hel del folk på tårna med sina avslöjanden. KMR är en orädd, rak och modig förening som gör allt för att avslöja brotten inom psykiatrin. Allt för att säkerställa de mänskliga rättigheterna för patienterna.

Jag vet inte hur många svenskar idag som går på psykdroger. Siffran en miljon har nämts. Sverige är det land i världen som elchockar mest per capita. Ca 45 000 – 50 000 elchocker om året. Socialstyrelsen vet inte ens hur många elchocker som ges i Sverige varje år – än mindre vet de något om skadorna efter ECT. Vetenskaplighet?

En person som har fått sitt minne förstört av elchocker:
”ECT bör förbjudas omgående. Hej, jag har fightats med stora minnesproblem sedan 2008/05 ungefär då jag fick min 7:e ECT behandling. Jag påpekade att jag hade minnesförluster men fick hela tiden talat till mig att dessa var övergående. efter ytterligare 16 behandlingar ansågs behandlingen vara klar. Minnet skulle fortfarande komma tillbaka och efter dessa behandlingar var jag knappt kapabel att fungera i vardagen då mitt närminne var precis värdelöst. Nu ett par år senare är problemen likadana, mitt när och långtidsminne är minst sagt opålitligt. Jag har stora minnesluckor från barndom/uppväxt/utbildning och jobb-kunskaper. Detta gör mej oförmögen att jobba som Unix/Linux-konsult. Jag glömmer saker som att hämta på dagis och jag kommer inte ihåg vilka merparten av mina vänner är eller vad många heter. Man känner sig utlämnad/sviken och snart kommer jag dessutom klassas som arbetslös. Man kan knappast påstå att jag fått någon hjälp med detta och det är helt vansinnigt.”

KMR har krävt att elchockerna skall omedelbart upphöra till barn, äldre och gravida kvinnor. Elchockerna som ges under tvång skall även upphöra omedelbart.

Vem som helst kan räkna ut att någonting är fel. Vetenskapligheten brister verkligen hos psykiatrin. Deras ”vetenskaplighet” bygger på makt och auktoritet.

Kopplingarna mellan psykiatrin och läkemedelsindustrin är omfattande och väl kända. Läs tex. denna artikel och bok om bedrägerierna inom läkemedelsindustrin.

Socialstyrelsen och psykiatrin kan på intet sätt bemöta de fakta som ges i materialet och filmerna från KMR. Allt de kan göra är att komma med diskriminerande och förolämpande kommentarer. Svagt!

Jag tycker att det är svagt av media, psykiatrin och Socialstyrelsen att ägna sig åt diskriminerande och kränkande påhopp istället för att bemöta de fakta som KMR lägger fram. Påhopp kommer när argumenten brister.

De bryter dessutom mot de mänskliga rättigheterna.

Fakta om KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Titta efter själv och se vad KMR är. Ibland gäller det att kunna ha modet att tänka självständigt.

KMR (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Dess medgrundare är Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

KMR omfattar idag mer än 133 lokalavdelningar i 34 länder (2006). Kommittén har en rådgivande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter.

KMR har åstadkommit hundratals reformer genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med media, lagstiftare och statliga befattningshavare över hela världen

Läs mer om KMR Sverige här.
Läs mer om KMR Internationellt här.

Heder åt Scientologikyrkan som grundade KMR 1969 tillsammans med en professor i psykiatri.

Media:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article881738/Psykkritisk-film-visad-for-sjuka.html
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article881747/Man-borde-ha-reagerat-pa-innehallet.html


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


2 svar på “KMR avslöjar brotten inom psykiatrin!”

 1. KMR KOMMITEN FÖR DE MÄSKLIGA RTTIGHETERNA HAR GJORT ETT FANTASTISKT ARBETE VÄRLDEN ÖVER DE SENASTE 40 ÅREN.

  De arbetar för att reformera psykiatrin och avslöjar brott och missförhållanden ,som i många fall döljs av landstingen ,som använder sig av underläkare istället för leg.psykiatriker eftersom Sverige utbildar för få psykiatriker.
  Det innebär att våra psyk.mottagningar och kliniker dräller av utländska läkare -ibland utan behörighet!DET ÄR FÖRÖDANDE!OCH BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTGHTERNA SKER FORTLÖPANDE p.g.a SOCIALSTYRESENS BISTANDE KOMPETENS OCH KONTROL ÖVER KLINIKERNA:
  Starka psykofarmaka och ECT-elchocker fördärvar minnet .Och många psykofarmakakan framkalla ett livslångt beroende.Vissa psykofarmaka gör, att människor blir ännu mer deprimerade och begår suicid vid hemkomsten från en sluten psykiatrisk vård ,där de behandlats mot sin vilja!Mörkertalet av självmord samt självmordsförsök är mycket stort.Och biverkning av psykofarmaka anmäls oftast ej av klinikcheferna till Läkemedelsverket.En bra biverkningsrapportering är av stor betydelse för att så snabbt som möjligt klargöra hela riskprofilen hos nya läkemedel.

  Anita Boström
  leg.sjuksköterska

 2. Klinikcheferna inom psykiatrin anmäler ej alltid sina underläkares brott till Socialstyrelsen enligt lex Maria,ty då skulle det komma fram att klinikchefer och överläkare tillåtit underläkare tjänstgöra,som specialister .Och på så sätt bryta mot Hälso-och sjukvårdslagen..Den svenska psykiatrin är enligt massmedia körd i botten.Och jag vet alltså,som leg.sjuksköterska, grunden till detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *