Elchocker – ECT


bild-ect-tvang

Uppdatering: Användningen av elchocker fortsätter att bara öka och öka i Sverige! Enligt undersökningar från KMR så beräknas antalet idag till ca 60 000 om året! I flera länder och delstater är ECT förbjudet. Se denna hemsida för att få mer information om elchocker, ECT.

Mycket har hänt sedan jag skrev nedanstående artikel och insändare.

Tyvärr har antalet elchocker ökat till omkring 45 000 om året. Sverige är därmed värst i världen per capita. Mängder av människor har hört av sig och berättat som sina skador efter elchocker.

Detta är en tung fråga som är svår att ta till sig. Mina protester mot elchocker har fortsatt och intensifierats. Patienternas mänskliga rättigheter måste tillvaratas!

Protestlista mot elchocker

Människor som har blivit skadade eller fördärvade av elchocker

Läkare ljuger om elbehandling – Newsmill

Tvingad till 125 elchocker på ett år!

En sjuksköterskas syn på elchocker

Ny hemsida om elchocker – fakta, svar och vittnesmål

”Jag har själv jobbat i psykiatrin i 12 år och nyligen slutat Jag har följt patienterna under dessa 12 år och sett reultatet Minnesförlust har många drabbats av,några har suciderat och ofta har det blivit på tvång.Jag har och är emot ECT så min önskan är ju att det förbjuds.Jag skulle aldrig tillåta att mina anhöriga,och bekanta blir erbjuden ECT och behandlas.Jag blev aldrig accepterad då jag protesterade på jobbet.”

Välkommen att kontakta mig om du har fått skador av elchocker eller känner någon som har fått det!

Genom att anmäla hjälper du andra och dig själv.

Mina tankar kring elchocker

En något upprörd och drastisk kommentar från mig för några år sedan angående elchocker i Sverige. Hade nog formulerat mig annorlunda idag. Men detta var min reaktion hösten 2006. Elchocker är dock fortfarande ett stort bedrägeri.

Jag läste följande i läkartidningen:

Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet elchockbehandlingar, ECT,
ökat från 18000 år 1993 till drygt 39000 fram till 2005,
enligt radioprogrammet Front i P3.
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=4710

Man trodde att psykdoktorerna hade slutat med denna tortyrmetod.
Alla som har sett filmen ”Gökboet” vet vad det handlar om!

Min farbror fick sitt liv förstört av el-chocker och jag känner många andra som också blivit itubrända. Med hjälp av el-chocker förvandlades de till levande kolli som sedan pumpades fulla med psykofarmaka. Psykiatrin tjänade enorma pengar på dem!

Elchocker och psykofarmaka är INTE behandling och hjälp. Det är misshandel och att ta död på människor.

Finns det någon som frivilligt går med på att få dessa chocker? Finns det någon läkare, psykolog eller psykiatriker som vill prova det? ALDRIG! De vågar inte testa sin egen behandling.

Psykiatrin är det största bedrägeriet i mänsklighetens historia. De får åtskilliga miljarder årligen och levererar absolut ingenting. I själva verket förvärrar de situationen!

Elchocker, psykofarmaka, droger, lyckopiller etc. har aldrig hjälpt någon!
Man hjälper inte någon genom att droga ner dem.

Ursäkta min något upprörda ton, men något måste göras åt bedrägeriet psykiatrin!
Öppna ögonen politiker och makthavare och INSE att psykiatrin vet inte vad de sysslar med. De kan inte lösa problemen! Det enda de kan göra är att hela tiden begära mer pengar!

Vill ni veta mer? Behöver ni hjälp i er kamp mot psykiatrin?
Vill ni ha mer fakta?
Gå in på www.kmr.nu och titta efter!

Offren och dess anhöriga bör gå samman och stämma psykiatrin på skadestånd!

Peter U Larsson
medlem i KMR Malmö
www.kmr.nu


5 svar på “Elchocker – ECT”

 1. ECT bör kriminaliseras

  Jag börjar undra vad dessa chocker verkligen gör och kan göra.

  Allmänhet, debattörer och medborgare bortser ibland från fakta och förvanskar därmed på verkligheten. Det finns t ex flera dödsfall redovisade.

  Ernst Hemmingway förstörde sitt minne, författarförmåga, inspiration och livslust efter en serie elchocker på Mayokliniken av psykiatriker Rome och Rochester i Minnesota. Förnedrad i själen körde han hem från sjukhuset och tog sedan sitt liv.

  Varje läkare som skickar elektricitet genom kroppen vet att det skada. Oavsett vad han än säger till dig och vilken propaganda han än sprider, kommer han inte att ta några elchocksbehandlingar själv eller ge dem till några i hans familj. (Cyril Kolotronics: ”The truth about Electro-Shock Treatments”.

  Elchocken lanserades i Italien under en tid då fascismen var på frammarsch. En ibland löjeväckande inställning att allt kan lösas med teknik och kraft florerade. Huvuddelen av de ”undersökningar” som ”bevisar” elchockens effektivitet gjordes under denna tidsperiod och i stort sett alla dessa är meningslösa. De svarar alls inte mot de krav som ställs på vetenskapliga rapporter idag. Resultaten var oftast ”anektotiska” d v s läkaren beskrev patienterna beskrev patienten som ”bättre” eller ”återställd” utan att definiera vad som menades med det. Kontrollgrupper användes dessutom sällan.

  Definitivt orsakar ECT skador på hjärnan. Djurförsök har visat på blödningar i hjärnan.

  Från en genomgång av 500 studier av behandling med ECT framgick det att av alla studier som behandlade inlärningsförmåga, visade samtliga på en försämring efter ECT. Vid en senare undersökning av ECT-patienter som fick ”behandling” 10-15 år tidigare visade tester att deras perceptionsförmåga var dramatiskt försämrad. Författarna Gomer, Goldman och Templer drog slutsatsen att ”elchocksbehandling förorsakar oåterkalleligen hjärnskador”.

  Minnesförlusterna är otvetydiga i verkligheten. Studier från Yale University i USA är ett exempel på lärosäten där detta studerats. Andra forskare som Squire och Slanter erhöll resultat på en genomsnittlig period av minnesförluster runt ECT-behandlingen på 27 månader. (Baserat på intervjuer gjorda 7 månader efter behandlingarna). 55 % av de undersökta patienterna ansåg att de INTE hade återfått sina normala minnesfunktioner flera år senare!

  En skotsk undersökning undersökning visade på att 74 % av patienterna ansåg sig ha fått ”sämre minne” som följd av ECT (Freeman och Kendell). Hela 30 % ansåg att deras minne påverkats permanent.

  Till de som trots allt försvara psykiatrins dåd i allmänhet och ECT och frågar: Vad har ni för alternativ?

  Vad är alternativet till att slå någon i huvudet med en klubba därför att personen är deprimerad (ECT kan faktiskt likställas med det)? Vad är alternativet till att ge någon narkotika? Vad är alternativet till att kidnappa någon och spärra in personen på obestämd framtid?

  Det enda acceptabla alternativet till dessa skadliga handlingar är att helt enkelt sluta upp med dem!

  Lars Andersson

 2. Jag har fått ECT i över 2år 1gång i veckan. Visst påverkar det minnet men jag gjorde ett val. Jag går hellre på ECT och mår lite bättre än att ligga död och begravd på grund av min bipolära sjukdom. Visst är det fel att ge ECT under tvång för alla ska ha rätt att göra ett val som jag har gjort. Har provat mängder med olika medeciner men det är inget annat än ECT som lindrar den sjukdommen som jag har.

 3. Hej! Jag ger mina svar mellan raderna på denna kommentar.

  KMR är en organisation med kopplingar till scientologerna. På hemsida du hänvisar till står bla att bipolär sjukdom är en påhittad diagnos. Även annat material på sidan är under all kritik.

  Detta är KMR:

  KMR (eng. Citizens Commission on Human Rights, CCHR) grundades 1969 av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. Dess medgrundare är Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri och internationellt känd författare.

  KMR omfattar idag mer än 133 lokalavdelningar i 34 länder (2006). Kommittén har en rådgivande styrelse, vars ledamöter kallas kommissionärer, med bl.a. läkare, jurister, pedagoger, artister, affärsmän samt medborgar- och människorättsrepresentanter.

  KMR har åstadkommit hundratals reformer genom vittnesmål i samband med utfrågningar inför lagstiftande församlingar, genom offentliga förhör om psykiatriska övergrepp, och genom att samarbeta med media, lagstiftare och statliga befattningshavare över hela världen.

  Angående PSYKIATRINS OLIKA DIAGNOSER:
  De olika psykiatriska diagnoserna har exploderat i sitt antal de senaste åren. Hundratals olika har röstats fram i USA och exporterats ut över världen: ADD, ADHD, Bipolär sjukdom, DAMP, överaktiv, svår depression, depression, mild depression, matematisk störning etc etc. Det är verkligen en enorm lista med olika ”mentala sjukdomar”. (jag skall publicera den snart). Det finns så många olika diagnoser att vi alla nu passar in på någon psykisk sjukdom. Man kan verkligen kalla det för en DIAGNOS-HYSTERI! LÄKEMEDELSINDUSTRIN samarbetar med PSYKIATRIN och har olika psykdroger för de olika DIAGNOSERNA. Om det inte blir bättre så byter man drog eller dos – eller så får man ELCHOCKER i slutändan.

  Vem vill ha en värld där man stämplar nästan alla människor som psykiskt sjuka och sätter dem på psykdroger?

  Se denna film och material för att få fullständig info kring detta: https://www.peterularsson.se/sanningen-om-psykiatri-vad-psykiatrikerna-inte-vill-att-du-skall-veta/

  Jag har själv fått ect och känner mig kluven. Det hjälpte mot depression, men biverkningarna var allvarliga. Kommer inte rekommendera det till någon och vill att mer pengar avsätts till forskning om skador på redan behandlade patienter, till att börja med.

  Därifrån till ”Elchocker, psykofarmaka, droger, lyckopiller etc. har aldrig hjälpt någon!
  Man hjälper inte någon genom att droga ner dem.” Är steget rätt långt. Det finns stora problem med förskrivning av psykofarmaka och annat (lyckopiller finns tyvärr inte…). Men det finns människor som fått hjälp. Psykiska sjukdomar finns, och kan tex bero på kroppsliga sjukdomar som problem med sköldkörteln. Det finns säkert många fler fysiska förklaringar till det vi idag klassar som psukiska sjukdomar. Sjukdomar finns, jag vet inte vad scientologer anser om sjukdomars uppkomst och huruvida det beror på en själv och är ens eget fel och ansvar, men de FINNS. Och de går att bota eller hjälpa. En diabetiekr dör utan insulin. Insulin är ett läkemedel. Hormonet man ger vid problem vid sköldkörtelproblem botar depression om den berott på för lite av det hormonet.

  SVAR: Naturligtvis finns det kroppsliga sjukdomar! Då skall personen omedelbart åka till en läkare och få en fullständig medicinsk behandling.

  Psykiska sjukdomar, sk. psykosomatiska sjukdomar är en helt annan historia. Precis som det står ovan så beror många av dem på rena kroppsliga sjukdomar, som inte har hanterats. Kosten är också en mycket viktigt faktor! Se min artikel här: https://www.peterularsson.se/hur-man-kan-ma-battre/

  Psykiatrin är under all kritik i mina ögon, då jag själv har erfarenheter av den. Därmed inte sagt att den inte hjälper människor alls!

  SVAR: Detta beror på vad man menar med hjälper. Att bli av med sin ångest och istället sitta fast i ett missbruk av psykdroger hela sitt liv (med alla biverkningar), kallar jag inte hjälp. Inte heller kallar jag ELCHOCKER, eller HJÄRNOPERATIONER för hjälp.

  INGEN ska tvingas till ect anser jag. Vare sig man är psykotisk och våldsam eller helt livlös t deprimerad. Beslutet ska fattas av personen det gäller.

  Helt rätt! Dessutom tycker jag att han skall få full information om alla skadeverkningar kring EL-CHOCKER. Se tex. denna artikel: https://www.peterularsson.se/manniskor-som-har-blivit-skadade-eller-fordarvade-av-elchocker-ect/ Skall man fatta ett beslut så måste man ju ha all information kring saken i fråga. Detta är INTE fallet nu vad det gäller EL-CHOCKER! Ingen får en fullständig information innan behandlingen.

 4. Korrekt, det finns inga läkare, psykologer, vårdpersonal, m fl som skulle utsätta sig för Ect behandling själva, eller sina närstående, vänner, bekanta men det går
  utmärkt att använda andra som försökspersoner tydligen!
  Det är destruktivt att de huvudtaget fortsätter med denna behandling, trots de själva inte är villiga testa tekniken, eller närstående och m a o är de fullt på det klara med att Ect skadar patienter och vilseleder dem, manipulerar dem, övertalar dem, tvångsbehandlar dem osv
  Politikerna verkar inte engagera sig i denna fråga, Socialstyrelsen stoppar inte eländet, trots de måste få många anmälningar ang de skador som ect ger, förstörda liv, familjer, yrkeskarriärer, mm. Jag tycker både samtliga politiker, socialstyrelsens repr skull testa Ect behandlingar själva, innan de säger den är godtagbar som behandlingsmetod och ofarlig!
  Om man hör människor ev tänker ta denna behandling måste man informera dem om skadorna, förstörda liv, kroppar mm vad än läkare m fl säger om Ect :s ofarlighet, för de säger inte fakta. De borde forska mera på psyket och förebyggande åtgärder tidigare i livet, alternativa behandlingar, stöd, råd mm Psyk medicin är inte heller något att rekommendera, om inte risk för sucid föreligger akut. Vissa kriser ingår i livet men människor tror de har psyk problem. Allt annat är bättre, starta grupper för människor som stöttar varandra,
  läkare m fl som är emot ect behandlingar kunde kontaktas, för personer inte skall luras in i Ect fällan. Frågan blir också om hjärtat kan skadas, proppar, hjärnblödningar mm kan utlösas av ect, blödningar på hjärnan osv.
  Syftet med denna barbariska skadebehandling måste vara att de vill spara pengar, tid för de som blir hjälpta är i fåtal men de som skadas är många. Kanske skall ett visst svinn av mänskliga liv uppfyllas innan ansvariga för vården, tillsynsorganet, politiker sätter stopp?

 5. Jag har jul 2016 ”befriat mig” från psykiatrin. fick mod, kraft – slängde medicinerna. kunde TÄNKA. Fixade privat stöd. Nu 2019 är SJUKDOMARNA bipolär och borderline reviderade. Mitt fall är en VÅRDSKANDAL!
  Sökte 1995 för grova övergrepp ( exmaken nu fälld i Tingsrätten för en av hans illgärningar ). Men psyk. misstrodde mig. En härva – helt osannolik – av felbedömningar, felbehandlingar följde. Jag satt alltså fast i över 20 ÅR!
  Jag kallades Svårbehandlad bipolär. Fick även diagnos PTSD, men den valde man att ej behandla, fast det var orsaken till sökt hjälp. Bipolär sattes 11 år efter sökt hjälp. Det är så mycket, att berätta. Jag fick ca 100 ECT på ett antal år. MEN HUR vet man vilka skador man ev. har förutom minnesluckorna? HUR FÅR MAN UT SIN HISTORIA TILL MEDIA? Lokaltidn. här vägrar. Kan man kräva röntgen av hjärnan? Jag skulle vilja berätta för DAGENS MEDICIN!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *