Depression är inte en kemisk obalans i hjärnan


hjärna

Läs denna artikel och förstå varför dåligt mående och depression inte kan vara en kemisk obalans i hjärnan.

Vad är psykiatrin och läkemedelsföretagens roll i det hela?

Jag har skrivit, översatt och satt samman tre artiklar baserade på den amerikanska läkaren Dr Mercola’s artikel om dåligt mående, depression och psykiatriska droger.

Läs alla dessa artiklar och finn ut vad du kan göra för att må bättre. Ingen skall behöva gå och må dåligt. Det finns lösningar och saker du kan göra för att må bättre!


”Depression är inte en kemisk obalans i hjärnan
– här är bevis

Se originalartikeln och videon här.

Denna kraftfulla video innehåller intervjuer med experter, föräldrar och offer. Det är berättelsen om höginkomst-partnerskapet mellan läkemedelsföretag och psykiatri, som har skapat en vinst på ca 540 miljarder kr från försäljningen av psykofarmaka till en intet ont anande allmänhet.

Hur kunde dessa läkemedel, utan mål för sjukdom, utan några kända läkande krafter och med en lång och omfattande förteckning över biverkningar, bli behandlingen för alla typer av psykisk utmattning?

Läs om Dr Mercola här.

Dr Mercola´s kommentarer:

Detta är en utmärkt dokumentär över hur den psykiatriska läkemedelsindustrin föddes och dess kraftfulla och lönsamma partnerskap med läkemedelsindustrin,vilket har förvandlat psykiatrin till ett 540 miljarders drogvinst-center.

  • Men bygger något av det på verklig medicinsk vetenskap?
  • Hur giltiga är de psykiatriska diagnoser som delas ut?
  • Och är läkemedlen säkra?

Tyvärr staplas bevis mot psykiatriska droger på ett förkrossande sätt. Det blir allt tydligare att de flesta av dagens psykiatriska diagnoser och efterföljande läkemedelsbehandling är en bluff, framgångsrikt främjad för att få dig att tro att den är baserad på någon vetenskaplig sanning.

Men det är den inte …

Vad orsakar psykisk påfrestning?

Att besvara denna fråga är den heliga graal för psykiatrin. Redan innan det fanns psykiatriker skylldes sådana problem på saker som onda andar eller en obalans i kroppsvätskorna.

Den senare behandlades genom åderlåtning, som kanske är den längsta traditionen inom medicinen. Den har sitt ursprung i de antika civilisationerna i Egypten och Grekland och kvarstår under 2.500 år genom den industriella revolutionen. Den var dagens ”aspirin” och användes för nästan alla tänkbara tillstånd från lunginflammation till depression. Men det fanns aldrig några bevis på att den gjorde någon bra och många gånger dog patienterna. Naturligtvis antogs det alltid att det var sjukdomen som dödade dem, snarare än behandlingen .

Intressant nog vet vi nu att det fanns goda skäl till varför detta kan ha hjälpt män eller kvinnor i klimakteriet.. Om deras blod hade höga järnhalter skulle detta ha kunnat minskas och därmed förbättra deras allmänna hälsa.

Slutligen började 1800-talets forskare att ifrågasätta dess värde och medicinska statistiker, som spårade fallbeskrivningar, upptäckte att den inte var till mycket hjälp för någonting.

Den generella ordinationen av droger för alla tänkbara psykologiska hickningar har blivit åderlåtningsteorin för 1900-talet … När det gäller psykiatriska droger finns det naturligtvis enorma vinster att göra genom att bibehålla status quo och inte erkänna deras fel.

Faktum är att psykiatrin fortfarande inte förstår vad som orsakar psykisk ohälsa. Den primära teorin de föreslår, idén att oönskat beteende och depression beror på en obalans av serotonin och dopamin i hjärnan, har aldrig bevisats.

Tvärtom har forskning visat att teorin är fel, men detta bevis har sopats under den ökända mattan.

Trots vad smart reklam säger, har psykofarmaka inga mätbara biologiska obalanser att justera – till skillnad från andra läkemedel som mätbart kan ändra nivåerna av blodsocker, kolesterol och så vidare.

”Hur kan man medicinera något som inte är fysiskt där?” frågar de i denna dokumentär.

Svaret är: Det kan man naturligtvis inte!

Om man ändå gör det, är det ett farligt spel.

De fysiska riskerna med att medicinera ett icke-fysiskt tillstånd

En betydande risk med psykofarmaka är, att de kan störa de känsliga processer i din hjärna som behövs för att underhålla dina biologiska funktioner. Denna risk kan helt enkelt inte överskattas … Dokumentären citerar några svindlande statistiker som tillskrivs psykofarmaka:

700.000 biverkningar per år.
42.000 dödsfall per år.

Hur i all världen kan läkemedel som orsakar mer än 40.000 dödsfall per år tillåtas, än mindre delas ut som godis?

Även om du har ett allvarligt psykiatrisk problem, såsom till exempel PTSD, är det riskabelt att droga bort det — särskilt om du tar flera läkemedel. Eftersom den genomsnittlige amerikanen tar 13 droger per år, är detta en allvarlig fråga .. Ett antal militär personal har till exempel dött i sömnen efter att ha tagit en föreskriven kombination av Paxil, Seroquel och Klonopin. Dessa dödsfall berodde inte på överdosering, utan snarare på att ”i varje fall inträffade ett plötsligt hjärtproblem som ledde till döden.”

Jed Shlackman skrev en artikel för Examiner förra året och tillade: ”Detta bidrar till växande oro för allvarliga biverkningar av psykiatriska mediciner ordinerade till känslomässigt störda eller chockade soldater.”

Flera studier har visat potentialen för dödliga hjärtbiverkningar.

Till exempel:

En litterär granskning av studier från 2000-2007, publicerad i Expert Opinion on Drug Safety 2008, fann att ”antipsykotika kan öka risken för hjärtsjukdom även vid låga doser, medan antidepressiva gör det i allmänhet vid höga doser eller vid fastställandet av läkemedelskombinationer.”

En studie publicerad i januari 2009 i New England Journal of Medicine fann, att antipsykotiska läkemedel fördubblade risken för plötslig hjärtdöd. Dödligheten befanns även vara dosberoende, så för dem som tog högre doser ökade risken för plötslig hjärtdöd.

En annan studie publicerad i Journal of American College of Cardiology samma år fann också att antidepressiva medel ökar andelen plötslig hjärtdöd.

Är emotionella symptom verkligen tecken på psykisk sjukdom?

Uppenbarligen finns det ”riktiga” psykiska sjukdomar som kan förstöra varje tillstymmelse till normalitet i en människas liv. Men är du psykiskt sjuk när du är ledsen i mer än ett par veckor?

Är förlorad livslust ett tecken på psykisk sjukdom?

Var passar den normala sorgeprocessen in i våra moderna liv? Är det något som bör drogas eller är det en normal fas i livet, som alla på planeten har att gå igenom? Och när går en känslomässig fas från att vara en naturlig del av det förändrade känslomässiga landskapet som är livet, till att vara ett problem som måste ”fixas”?

Många är snabba att försvara sitt val att ta droger. Ingen vill ”må dåligt”. Men förstör dessa droger liv istället för att rädda dem? Jag tror att svaret är ett rungande ja på denna punkt.

I stället för att hjälpa människor att åtgärda grundorsaken till deras lidande, har psykiatrin nu helt enkelt tillgripit en kemisk form av lobotomi för att ”få problemet att försvinna”.

Läkemedelsbehandling har varit det konventionella behandlingsvalet i det psykiatriska området sedan starten. I början av 1800-talet använde sinnessjukhus droger såsom morfin och opium för att lugna patienters utbrott. Vid sekelskiftet år 1900 såldes heroin som ett botemedel för psykiska problem, och Sigmund Freud skrev artiklar som främjade användningen av kokain för andlig nöd och beteendemässiga problem.

Idag har dessa droger blivit ”olagliga” och någon som tar till kokain för att lätta sitt oroliga sinne kallas knarkare … Men i huvudsak, allt branschen har gjort är att ersätta några farliga droger med andra farliga droger.

Sanningen om den ”kemiska obalansens” teori

Som husläkare har jag behandlat tusentals deprimerade patienter. Depression var faktiskt ett av mina främsta bekymmer i mitten av 80-talet, när jag först började praktisera. Men på den tiden var mitt primära verktyg att använda antidepressiva medel. Jag satte tusentals människor på dessa droger och fick en ganska stor nivå av erfarenhet inom detta område.

Tack och lov lärde jag mig mer och kunde sluta använda alla dessa droger. Det var min erfarenhet att den kemiska obalansen bara var en massiv marknadsföringsgimmick för att stödja användningen av dyra och giftiga antidepressiva medel.

De flesta av er har förmodligen hört att depression beror på en ”kemisk obalans i hjärnan”, som dessa läkemedel är utformade för att korrigera. Tyvärr för alla som någonsin svalt detta marknadsföringsknep är detta inte en vetenskaplig förklaring.

Så var kom den ifrån?

Teorin om låg halt av serotonin uppstod, eftersom de förstod hur droger påverkade hjärnan. Det var en hypotes som försökte förklara hur drogen kunde fixa någonting. Däremot utsattes detta antagande inte för vidare utredning. Undersökningar gjordes för att se om deprimerade människor faktiskt hade lägre nivå av serotonin och 1983 kom National Institute of Mental Health (NIMH) fram till att:

”Det finns inga bevis för att det är något fel i det serotonerga systemet hos deprimerade patienter.”

Teorin om serotonin är helt enkelt inte en vetenskaplig förklaring. Det är en förfuskad teori – en hypotes som bevisades vara felaktig.

Det faktum att denna villfarelse fortsätter att frodas, förstör hälsan för miljontals. Om man tar en SSRI-drog, som blockerar den normala återabsorptionen av serotonin, slutar det med precis det fysiologiska problem som drogen är avsedd att behandla — låga serotonin nivåer. Vilket, ironiskt nog, är det tillstånd som hypotetiskt framkallar depression i första hand.

År 1996 publicerade neurolog Steven Hyman, som var chef för NIMH vid den tiden och idag är rektor vid Harvard University, tidningen Initiation and Adaption: ett paradigm för att förstå psykofarmaka. Där förklarar han denna kedja av händelser. När din hjärna väl har genomgått en rad kompensatoriska anpassningar till drogen, fungerar din hjärna enligt Dr Hyman på ett sätt som är ”både kvalitativt och kvantitativt annorlunda än normalt”.

Därför är det viktigt att förstå att dessa läkemedel INTE är normaliserande medel. De är avnormaliserande ämnen. Och när du väl förstår detta, kan du förstå hur de kan framkalla en manisk händelse, eller varför de till exempel kan vara förknippade med sexuell dysfunktion eller våld och självmord.

Hur blev det någonsin så här dåligt?

En del av pusslet, som förklarar varför vi nu har ett piller för varje känsla och psykologiskt drag, är att psykiatriker ursprungligen inte ansågs vara ”riktiga” läkare. De kunde faktiskt inte ”göra” mycket för att hjälpa sina patienter, och de kunde verkligen inte bota dem. De insåg att de var tvungna att göra fältet mer vetenskapligt för att öka sin status, och det var detta beslut som gav upphov till medicinering och drogning av varje tänkbar beteende- tendens.

Robert Whitaker, medicinsk journalist och nominerad till Pulitzer Prize, förklarar historien om behandling av personer med allvarlig psykisk sjukdom i sin första bok, Mad in America. Hans senaste bok, Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets,Psychiatctric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, fokuserar på det oroande faktum att när psykiatrin har vunnit mark, har psykisk sjukdom skjutit i höjden.

En del av problemet är att kriterierna för diagnos har expanderat explosionsartat. Du kan nu diagnostiseras som ”sjuk” om du har svårt att kontrollera dina köpvanor, och ett barn som ofta argumenterar med vuxna kan märkas enligt den diagnostiska koden 313,81 – trotssyndrom. Ett svindlande utbud av normala mänskliga erfarenheter maskeras nu som ”störningar”, för vilka det finns en drogbehandling tillgänglig.

En annan faktor är att psykiatriska droger skapar mer allvarliga former av psykisk sjukdom …

Vad säger vetenskapen egentligen om effektiviteten av psykofarmaka?

Först av allt, när man tittar på forskningslitteratur, visar korttidsstudier att antidepressiva medel inte ger några kliniskt betydande fördelar för lindrig till måttlig depression, jämfört med placebo. Som ni vet har alla droger ett nytta-risk-förhållande, så om en drog är lika effektiv som ett placebo för lindring av symptomen, är det verkligen inte vettigt att använda drogen som ett första linjens försvar.

Och ändå ordinerar läkare över hela Amerika droger som om de verkligen vore sockerpiller!

Men det blir värre. Forskning om de långsiktiga effekterna av antidepressiva läkemedel visar, att patienter inte längre riktigt återhämtar sig från sina depressiva perioder, vilket var den allmänna normen innan tillkomsten av moderna antidepressiva läkemedel. Depressionen verkar lyfta snabbare, men patienter tenderar att oftare få återfall och vänder det som borde ha varit en övergående fas till ett alltmer kroniskt tillstånd av depression.

Långsiktiga studier visar nu, att av människor med allvarlig depression får bara cirka 15 procent som behandlas med antidepressiva läkemedel lindring och mår väl under en lång tid. De återstående 85 procenten börjar få fortsatta återfall och blir kroniskt deprimerade.

Enligt Whitakers forskning verkar denna tendens att sensibilisera hjärnan för långsiktig depression vara densamma både för de tidigare tricykliska antidepressiva medlen och de nyare SSRI (selektiva serotonin-återupptagshämmare).

Dessutom har SSRI visat sig öka risken för att utveckla bipolär depression, enligt Whitaker Någonstans mellan 25 till 50 procent av barn, som tar ett antidepressivt läkemedel under fem år, konverterar till bipolär sjukdom. Hos vuxna konverterar cirka 25 procent av långsiktiga användare från en diagnos av unipolär depression till bipolär.

Detta är ett allvarligt problem,eftersom när man väl är kategoriserad som bipolär, behandlas man ofta med en kraftig cocktail av mediciner inklusive antipsykotisk medicinering, och långsiktiga bipolära resultat är dystra i USA. Till att börja med antages endast cirka 35 procent av bipolära patienter, så risken för permanent invaliditet är stor.

En annan risk som är förknippad med lång tids användning är den kognitiva försämringen.

Det är dags att stoppa vansinnet

Varje år skrivs 230 miljoner recept för antidepressiva medel, vilket gör dem till ett av de mest ordinerade läkemedlen i USA. Trots att alla dessa receptbelagda läkemedel tas, är mer än en av 20 amerikanare deprimerad, enligt den senaste statistiken från Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Statistiken i sig borde vara en stark indikation på att det vi gör helt enkelt inte fungerar och att dessa läkemedel i stället bidrar till andra allvarliga hälsoproblem.

Lyckligtvis finns det andra, säkrare, mer effektiva sätt, och vissa länder börjar ge akt på det faktum att forskning verkligen visar vad som är fördelaktigt, hellre än att böja sig för läkemedelsföretagens vilja.”

Översatt artikel av den amerikanska läkaren Dr Mercola.

Läs vidare här vad du kan göra för att må bättre och hantera din depression.


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!
Med vänlig hälsning,
PeterKontakta mig. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i Amnesty, KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter) och Röda Korset.

All nedtrappning av psykofarmaka skall ske i samråd med auktoriserad läkare.

Enligt vetenskapliga undersökningar har många deprimerade personer smärta (ibland är den förträngd) och rent kroppsliga problem. Som en första åtgärd rekommenderas alltid en fullständig kroppslig läkarundersökning med uppföljning och behandling. Välj en läkare som är inriktad på rent kroppsliga problem.


Ett svar på “Depression är inte en kemisk obalans i hjärnan”

  1. Undrar vem man skall gå till för att få hjälp att trappa ned ssri preparatet man tagit nu i några år. När jag bad om att få trappa ned och avsluta gjorde läkaren bedömningen att jag ska fortsätta att ta det pga. Min livssituation som jag inte är riktigt tillfreds med. Jag har för hoppningen att kunna sluta med medicinen och när jag påbörjade behandlingen så var inte min tanke att jag skulle behöva ta den i så många år? Jag är intresserad av homeopatiska läkemedel känner mig mer bekväm med att använda naturläkemedel. Är lite orolig för effekterna utav fluoxetinhydroklorid. Har sedan något år tillbaka ofrivilliga skakningar och muskelryckningar som står som biverkningar på bipacksedeln. Känns inte tryggt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *