Skolan i fritt fall! Hans Luthman


elev

De svenska grundskoleleverna presterar allt sämre!

Enl. den senaste PISA-undersökningen hamnar de svenska resultaten långt under genomsnittet inom OECD! Sverige har dessutom den sämsta kunskapsutvecklingen inom alla OECD-länder! Det är givetvis en kalldusch för den svenska skolan! Nu höjs röster för en haverikommission med förväntade analyser och slutsatser i en ändlös rad.

Vi känner väl igen mönstret och stridsropet från andra krishärdar inom samhällslivet: UTRED, UTRED!

Några av de mer väsentliga orsakerna till raset har att göra med en alltmer isolerande och ökad boendesegregation där bl.a. elever med utländsk bakgrund blir språkligt understimulerade där också det fria skolvalet kommit att dränera deras skolmiljö på svenskfödda elever. Från skolans sida krävs därför här särskilt tillrättalagda pedagogiska insatser och program för att främst kompensera dessa elevers bristande ordförråd och läsförståelse – parametrar som är helt avgörande för om de ska lyckas med skolarbetet!

Här finns mycken gedigen kunskap och erfarenheter att bygga på om framgångsrika modeller för utlandsfödda elever från skolans glansperiod under åttio-/nittiotalen ? innan kommunaliseringen slog till med förödande nedskärningar som följd …

Att mer i panik sätta i gång med ett omfattande utredningsmaskineri vore därför att gå över ån efter vatten och därmed försena de omedelbara och pragmatiska åtgärder och insatser som det allvarliga läget nu kräver!

Hans Luthman – språkpedagog och läromedelsförfattare.


Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt!

”Jag ville bara tacka dig för en ENORMT bra hemsida. Sällan har jag förstått så mycket utav vår svenska grammatik. Många bra exempel och förklaringar. Tack!”

”Hej, ett stort tack för denna fantastiska sida med den svenska grammatiken! Jag är mycket intresserad av svenska språket, men känner att jag har tappat bort mycket genom åren och här får jag nu ett bra tillfälle att fräscha upp allt jag glömt! På ett trevligt pedagogiskt och lätt-tillgängligt sätt. Ett otroligt bra stöd också när jag hjälper barnbarnen med läxorna i svenska. Massor av rosor till dig!”

Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

Författare och ämnesredaktör på NewsvoiceKontakta mig. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i Amnesty, KMR (Kommittén för Mänskliga Rättigheter) och Röda Korset.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *