Jag mobbar inte! Lisbeth Pipping


Välkommen till en föreläsning som Du sent skall glömma!

Jag mobbar inte!

Ta del av barn och ungdomars känslor, tankar och idéer om hur vi skall gå tillväga för att stoppa den mobbning som sker i dagens skolor. Barnen och ungdomarna är tydliga i sina svar, de säger att det går att stoppa mobbning och det är ingen kostsam lösning de ger oss – den är helt gratis.

Jag vet hur det är att vara mobbad, jag var det varje dag under hela min skolgång. Efter nio långa år av mobbning fanns det ingen Lisbeth kvar. Jag var ”Lösset”, inte bara i mina mobbares ögon utan även i mina egna. Ett litet värdelöst löss.

Idag vet jag att jag är värd att vara älskad och omtyckt. Det tog många långa år att komma dit jag är idag. Mobbning ger sår som tar lång tid att läka och ärren bär vi med oss hela livet.

Det är min djupa övertygelse att vi måste våga och vilja prata öppet om mobbning. Vi måste tala öppet om vad den gör med alla inblandade. Mobbning uppstår för att vi saknar modet att agera. Den lever kvar år efter år för att vi inte vill, orkar eller vågar stoppa mobbningen. Låt oss införa nolltolerans mot mobbning.

Följ med in i barnen och ungdomarnas värld, de vet vad mobbning gör med den som finns mitt i den mobbning som sker på alla våra skolor. Ta del av deras råd om hur vi stoppar mobbning nu. De har något att säga oss vuxna och de säger det med en röst – ”Vi har inte tid att vänta.”

Jag mobbar inte!

Lisbeth Pipping

Läs mer om föredraget här.

Sluta mobba!

Lisbeth Pipping


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *