Friskolor och de mänskliga rättigheterna


Det pågår en debatt kring friskolor och olika problem kring dessa – religiösa, finansiella, resultatmässiga etc.

Jag tror det är bra med friskolor om de sköter sig enligt de krav som finns. Men de måste, precis som alla andra skolor, lära ut de mänskliga rättigheterna till sina elever.

Inför de mänskliga rättigheterna som ett obligatoriskt skolämne i alla skolor

Jag tycker det är mycket viktigt att undervisa i och göra de mänskliga rättigheterna kända och använda i alla friskolor. Naturligtvis inte bara i friskolorna utan i all undervisning i Sverige – ja, i hela världen.

Alla barn – ja, även vuxna för den delen – bör undervisas i och lära sig de grundläggande mänskliga rättigheterna såsom fastställda av FN efter andra världskriget 1948.

Detta bör vara ett obligatoriskt läroämne för alla människor.

Och de mänskliga rättigheterna bör läras ut på ett mycket praktiskt och användbart sätt – knyta an till de problem som finns med mobbing, diskriminering, droger, våld etc. – så att det blir klart för alla vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de kan använda dessa.

Dessa grundläggande mänskliga rättigheter gäller alla personer på denna jord och vi bör verkligen se till att värna om dem och dess användning.

Alla människor bör veta sina rättigheter och skyldigheter.

Om detta lärs ut i alla skolor på ett tidigt stadium och sedan följer med i undervisningen på alla nivåer så tror jag att vi skulle få ett bättre samhälle där folk respekterar varandra bättre.

Finns det något viktigare skolämne?

Vad tycker ni?

LÄS MER!

Läs andra artiklar jag har skrivit eller publicerat om detta ämne.
Mänskliga rättigheter

Välkommen att kommentera, rösta eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


Ett svar på “Friskolor och de mänskliga rättigheterna”

 1. Mycket bra. Som Du säger bör alla skolor införa ämnet Mänskliga Rättigheter. Alla skolbarn borde få möjlighet att arbeta med och lära sig FNs Barnkonvention. Börjar man redan i lågstadieet med den enklste och fortsäter fram till grundskolans slut så kan samtliga Sveriges barn konventionen. Det skulle nog då inte bli mobbning eller diskrimenering på skolorna och senare i samhället. En bra väg att gå.
  Laila
  P.S Jag håller på att starta en blogg. Jag är imponerad av Din layout och skall försöka ha den som mall, om det går. Jag har skaffat domän ”bloggtjejejen” men ännu ej kommit igång. Jag letar efter så mycket artiklar som möjligt gällande blogg, för att lära mig.
  Ha en sköööön dag.

  SVAR:

  TACK! Du har rätt. Vi måste lära ut och sprida de grundläggande mänskliga rättigheterna på alla linjer och till alla och envar.

  Jag tycker att det skall läras ut på alla nivåer i skolorna.

  Skolorna bör då vara ett FÖREDÖME SJÄLVA och verkligen se till att jobba för jämlikhet och rättvisa för alla. Det innebär att bjuda in alla religioner och olika människor att presentera sin religion och sin kultur i skolan.

  LYCKA TILL med ditt bloggande!

  Se här om du vill ha lite tips:
  http://www.seo-forum.se/annan-marknadsfoering/3305-hur-jag-har-fatt-laesare.html

  Hälsn,
  Peter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *