Fakta om skadorna från ELCHOCKER, ECT eller ELBEHANDLING


Uppdatering: Användningen av elchocker fortsätter att bara öka och öka i Sverige! Enligt undersökningar från KMR så beräknas antalet idag till ca 60 000 om året! I flera länder och delstater är ECT förbjudet. Se denna hemsida för att få mer information om elchocker, ECT.

Skadorna är stora minnesförluster, glömska och förvirring

Jag heter X.X och är Xår. Jag blev behandlad med ect under januari och februari 2009, efter många års medicinering. Jag låg inne på mölndals (GÖTEBORG) psyke. Jag fick ect eftersom allt annat var testat och jag har en djup depression med självmords tankar. Informationen jag fick var en blankett om hur det går till. Meningen var ju att bryta mitt mörker. Inget resultat, fick lite info om minnes luckor, jag kände att jag var för deprimerad för att protestera, jag var likgiltlig. Jag fick 10 ect under 5 veckor. Jag fick en liten lättnad som varade nån vecka, trots mycket psykofarmaka. Ingen såg någon förändring, förutom förvirringen. Jag har talat med min läkare, som satte in mer medicin. Jag är sjukskriven sedan 4 år. Skadorna är som jag skrivit tidigare, stora minnes förluster och glömska och förvirring.

Fler vittnesmål kring skadorna från ECT / elchocker / elbehandling se denna artikel: Människor som har blivit skadade av ELCHOCKER, ECT eller ELBEHANDLING

Se även denna protestlista mot ECT / elchocker / elbehandling: Protestlista mot ELCHOCKER, ECT eller ELBEHANDLING

Se denna artikel för mer fakta kring ELCHOCKER: Klockan klämtar för elchocker

Denna psykiatriska ”behandling” kallas också för elektrokonvulsiv terapi. Samma sak har alltså en rad olika namn: ECT, elchocker, el-chocker, elbehandling eller elektrokonvulsiv terapi. Jag föredrar att kalla det elchocker, eftersom det bäst säger vad det är och gör.

Ca 60 000 ELCHOCKER i Sverige varje år!

Användningen av elchocker i Sverige har kraftigt ökat de senaste åren. Man kan verkligen undra varför! Det innebär att Sverige är det land med flest elchocker per capita. Trots alla skaderapporter! Protestera!


Fakta kring skadorna från ELCHOCKER, ECT eller ELBEHANDLING

”Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ’Klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ’humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ’behandlingen’.”
Dr Peter Bregging

Dr Peter Bregging
Sedan början av 1970-talet, har Dr Peter Breggin varit verksam som medicinsk expert i missbrukstämningar och stämningar gällande produktansvar, liksom i brottmål där psykiatriska eller psykoaktiva droger har bidragit till onormalt beteende. Han har också vittnat i fall där ofrivillig behandling, elchocks-behandling och psykisk kirurgi varit inblandat. Han har vittnat mer än 70 gånger i domstol.
Se hans hemsida här.

Psykiatrins samvete

Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor), har kallats psykiatrins samvete för hans ansträngningar att reformera psykisk hälsovård, inkluderande hans främjande av vårdande psykoterapeutiska metoder och hans motstånd mot den ökande överanvändningen av psykiatriska mediciner, det förtryckande diagnostiserandet och drogandet av barn, elektroshock, lobotomi, tvångsvård och falska biologiska teorier.

Hur ECT / elchocker / elbehandling skadar hjärnan

”Chockbehandling skadar hjärnan genom flera olika mekanismer. För det första så orsakar den epileptiska grand mal anfall som är mycket mer intensiva och destruktiva än de som spontant upplevs av personer med svår epilepsi. Dessa multipla anfall ( typiskt 3 i veckan under några veckor eller mer ) utmattar och skadar neuroner eller hjärnceller. För det andra så skadar den elektriska strömmen hjärnan genom att störa elektrisk funktion, överhettar hjärnvävnad, stimulerar högt blodtryck i hela hjärnan, bryter ner blod-hjärn barriären och orsakar små blodkärl att krampaktigt sluta sig och berövar på så sätt neuroner på syre och näringsämnen. Vanligtvis genomgår patienter flera sekunder med obefintlig hjärnaktivitet efter ECT ”noll detekterbar elektrisk aktivitet” ett tecken på hjärndöd när den utsträcker sig över minuter. Djurstudier har visat små blödningar och celldöd genom hjärnan och i frontalloberna efter exponering för ECT-doser som är mindre än de som nuförtiden används kliniskt. Studier på männniskor visar att före detta ECT-patienter lider av ihållande förlust av mental funktion och demens ( se Breggin, 2008; Sackheim et al., 2007 ).”
Se artikeln här.

Hur patienten skadas av elchocker

”Patienter som får ECT ges en elektrisk ström av tillräcklig intensitet och varaktighet för att ge ett organiskt hjärnsyndrom, karaktäriserat av de klassiska symptomen med desorientering i tid, plats och person; mental desorientering i alla intellektuella områden såsom abstrakt resonerande, omdöme och insikt; emotionell labilitet med extremer av apati och eufori; och sammantaget barnlik hjälplöshet.”

”Den hjärn-invalidiserande principen hos psykiatrisk behandling är ingen spekulation. Det är en solid vetenskaplig teori baserad på evidensbaserade rapporter, klinisk erfarenhet och observationer gjorda med sunt förnuft. Jag tror att den kommer att stå sig genom tiderna.”

Gå gärna in på hans hemsida och läs mer!

Se fler artiklar om ELCHOCKER här.


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.

Läs denna artikel: Hur man kan må bättre!


2 svar på “Fakta om skadorna från ELCHOCKER, ECT eller ELBEHANDLING”

  1. Vårdgivare som inte Lex Maria anmäler att patienter har skadats av ect behandlingar eller andra ingrepp, behandlingar borde ställas inför rätta! Det är sjukt att de förnekar, skyller på patienter när de skadas av ect, övriga behandlingar mm M a o offrar man patienter för att rädda sina egna skinn. Socialstyrelsen borde komp lyftas som tillsynsorgan pga de tror mera på läkare än utsatta patienter och om vårdgivarna ljuger, förnekar vad de har utsatt patienter för hamnar de senare i underläge och blir misstrodda.
    Politiker, socialstyrelsen bör snarast inrätta en advokattjänst för alla drabbade patienter som har skadats och där vårdgivarna inte har Lex Maria anmält skadorna, eller de som utsatts för tvångsåtgärder, lurats, fått missledande information att ect ger bot i stället för hjärnskador. Hur kan det få pågå idag i vårt land? med envåldshärskare som vårdgivare avgör över huvudet på patienterna som då är ett brott mot lagen, patienters kroppar, hjärnor.
    Vårdgivarna skall ge upprättelse åt alla patienter som skadas och dessutom skadestånd pga de flesta får kroniska skador för livet som påverkar allting och hur det kan anses vara en bra teknik att skada folks hjärnor så de blir som vrak efteråt, tappar alla förmågor blir en ekvation som ansvariga personer får stå för.

  2. Stigmatiseringen av patienter ur snart sagt alla grupper och diagnoser är en otäck realitet i verksamheten. Att skylla patienterna för vårdens egna misstag, övergrepp och skador är en vedertagen inställning och hållning till verksamhetens skadliga och minst sagt bristfälliga resultat.

    ECT hör hemma i Lobotomins anda. Det har inget med en värdig respekt för patienten eller deras liv att göra alls. Skadeverkningarna är alarmerande och förnekandena av skador skrämmande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *