Uppdrag Granskning om elchocker


Stort tack till Uppdrag Granskning som belyste problemet med elchockerna i Sverige i två uppmärksammande program.

Du kan se programmen här:

http://svtplay.se/v/1776561/uppdrag_granskning/del_13_av_16

http://svtplay.se/v/1787798/uppdrag_granskning/del_14_av_16

Många människor vittnar om sina skador från elchocker. Användningen av ECT har kraftigt ökat i Sverige de senaste åren – ca 50 000 / år – till en punkt där vi är värst i världen.

Dessa människor måste få upprättelse och skadestånd.

Skriv på protestlistan mot elchocker!


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


2 svar på “Uppdrag Granskning om elchocker”

 1. År 1958, när jag hospiteradeå som sjuksköterskeelev på st,Sigfrids mentalsjukhus i Växjö under en månad,blev jag förskräckt över, att man kunde ge en massa starka psykofarmaka till en och samma patient.Medicinerna förstärkte varandra,I stället för att smyga in dem en och en för att kontrollera vika biverkningar varje medicin gav Dessa mediciner får ej ges idag p.g.a.sina allvarliga biverkningar. Mallorol t.ex.har utgått från sortimentet..Någon specialutbildad sjuksköterska fanns ej .Bara en massa skötare med i bästa fall 1 års utbildning efter folkskola,Jag minns särskilt en ung flicka vars föräldrar ej godkänt hennes val av fästman Hon var i 20-årsåldern och hade blivit deprimerad.Hon fick en massa mediciner och blev psykotisk.Någon samtalsterapi skedde ej..Människor var försökskaniner!.Och biverkningar av psykofarmaka och sömntabletter anmäldes ej till Medicinalstyrelsen!
  Man gav även insulinchocker på en specialavdelning..Där hölls patienterna fast av två skötare och fick endast en spatel i munnen för att ej bita sönder tungan vid de epileptiska grand mal-anfallen,som den höga insulindosen gav..
  Biverkningar av psykofarmaka var fruktansvärda och patienterna gick i cirklar på den s.k.STORMAVDELNINGEN på rastgården.Gräset var helt nedslitet.
  Idag har insulinbehandlingen bytts ut mot El-chocksbehandling-s.k.ECT-behandling- på våra psyk.kliniker för att det skall låta lite tjusigare.Och överläkare gör reklam för behandlingen,men skulle troligen ej våga ta emot behandlingen själv!
  Patienterna känner inte till,att de kan få allvarliga minnesstörningar-kanske för livet.
  Länssjukhuset i Halmstad praktiserar ECT-behandling.
  Hallands läns landstin har under många år tillåtit UNDERLÄKARE tjänstgöra som specialister eftersom Sverige har utbildat för få lläkare till leg.psykiatriker.
  Utländska läkare med stora språkproblem-från t.ex.Polen tillåts att skriva vårdintyg på patienter utan att ha en aning om de lagar som styr den slutna psykiatriska vårde,
  DÄRFÖR ÄR SVENSK PSYKIATRI KÖRD I BOTTEN! !

  Anita Boström
  leg.sjuksköterska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *