Peter U Larsson – El-chocker, ECT, ”elbehandling” kvacksalveri?


Efter min artikel i Sydsvenskan om min syn på el-chocker, ECT (och jag tycker VERKLIGEN att det är skadligt med el-chocker) fick jag ett svar från Sture Larsson, Veberöd. Redaktören skickade det vidare till mig och jag fick ok av Sture att publicera det.

Se andra artiklar om el-chocker, ECT här inklusive min protestlista som över tvåhundra människor har skrivit på.

Här följer artiklen från Sture Larsson, Veberöd, som jag publicerar därför att jag tycker att den utgör en viktig av debatten:

Svar till Peter U Larsson, Ordet 11/12 2007

Kvacksalveri lever kvar i vetenskaper som började med kvacksalveri

Universiteten byggdes ofta på teologi, d.v.s. läran om mytiska, ej bevisade storheter. Det är svårt att förstå, men flertalet universitet har en teologisk fakultet och prästerskapet seglar som akademiker fast det handlar om manipulation av och makt över i anden svaga medmänniskor. Ett flagrant brott mot globalt erkända mänskliga rättigheter. Att samhället tillåter elchocksbehandling är brott mot mänskliga rättigheter på samma sätt som föräldrar med flertalet svenska politikers goda minne tillåts skära bort delar av spädbarn i akt och mening att binda dem till en mytisk gestalt, underförstått till att bli en viljelös bärare av ett självutnämnt prästerskap.

Psykiatrin har långt in i vår tid handlat om mysticism och kvacksalveri. Elchocker hör definitiv hemma där. Man vet inte om och hur metoden fungerar och man kan inte styra resultatet, vilket i sig är förbluffande, när det gäller en akademisk och statligt kontrollerad, d.v.s. kvalitetsgaranterad disciplin.

Det är lätt att bevisa kvacksalveriet! Michael Faraday, 1791- 1867, lade i mycket grunden för den vetenskap vi idag bygger vår välfärd på. En av hans mest kända upptäckter, Faradays bur, motbevisar elchocksbehandlingens påverkan av hjärnan. Det är omöjligt utan sonder direkt in i hjärnan. Sonderna läggs på skallbenet, en perfekt Faradays bur. Spänningen lagras upp utvändigt skallbenet medan hjärnan helt planenligt icke blir spänningssatt. Elchocken skapar maximalt och smärtsamt kaos i kroppen utanför hjärnan och ryggmärgskanalen. Därför elchock under narkos! Kramper, intramuskulära blödningar etc är typiska sådana effekter som naturligtvis kroppen i efterhand måste reparera, vilket naturligen påverkar individen och som med god vilja kan tolkas som psykiska effekter.

Peter U Larsson nämner slakterinäringens tillämpning av elchocken som bedövningsmetod före slakt. Den näringen sysslar också ibland med kvacksalveri. Man utnyttjar, förhoppningsvis utan att förstå det, elbedövningen som ren paralyseringsmetod, d.v.s.
förlamningsmetod för att erhålla en för vidare behandling hanterbar, ofarlig djurkropp. Djurens medvetande släcks dock sannolikt inte. Elbedövning vid slakt är därför det ultimata djurplågeriet. Elchocksbehandlingen seglar under samma flagg.

Att elbedövning övergavs i storskalig svinslakt handlade i grunden om att japanerna vägrade köpa t.ex. kotlettrad från elbedövade djur. Kokt kotlettrad missfärgad av oaptitliga småblödningar i av elchock krampad, söndersliten, muskulatur intresserade inte marknaden.

Själv har jag testat metoden i samband med en elolycka. 220 Volt växelström från hand till hand paralyserade min kropp fullständigt i en omedelbar kramp som lyckligtvis ryckte mig loss från elledningen. Skadan hade emellertid ingen som helst inverkan på medvetandet, helt i enlighet med Michael Faradays notat.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *