Kärlek & Stålull av Lisbeth Pipping


Jag är full av beundran för Lisbeth Pipping.

Hon har överlevt en väldigt besvärlig tid som barn och nu skapat sig ett fint liv.

Lisbeth har gjort stora berömvärda insatser för barn i liknande situation som hennes.

Hon har även gjort fina insatser för att få bukt med mobbingen bland barn och ungdomar.

Lisbeth visar ett starkt mod, en rakhet och ärlighet som imponerar och en stor kärlek och omsorg till barn.

Kärlek och stålull

”Lisbeth Pipping är författaren bakom självbiografin ”Kärlek och stålull – att växa upp med en utvecklingsstörd mamma”.

Min barndom var full av slag och psykisk misshandel. Jag var alltid rädd, varje dag, varje timme, varje minut och varje sekund. Rädd för min mamma, rädd för mina klasskamrater, rädd för han som utnyttjade oss, rädd för allt. Det fanns nästan ingen trygghet att finna i min barndom.

Jo, det fanns en plats där jag kunde känna mig trygg, även om det tog tid att våga vara trygg hos mina sommarföräldrar. Deras gård var en oas. Där fann jag en trygghet under de sommarveckor jag bodde långt bort från mamma. Men det var bara de där sommarveckorna.

På ett mycket starkt och gripande sätt berättar Pipping om sin barndom och hur hon trots svårast möjliga utgångsläge lyckades skapa sig ett bra liv. Sedan 13 år tillbaka bor Pipping i Alingsås är gift och har två barn. Hon forskar på Göteborgs universitet om utvecklingsstördas föräldraskap och är en mycket uppskattat föreläsare i frågor som rör utvecklingsstördas föräldraskap.

Lisbeth Pipping har föreläst i ämnet vid en mängd konferenser och har även medverkat i radio, TV och tidningar.”

Du kan beställa hennes bok Kärlek & Stålull på hennes hemsida.

Se hennes hemsida här.


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *