Sverige bryter mot FN:s grundläggande mänskliga rättigheter!

Skrivet den 9 december 2009

Se denna artikel: Sverige bryter mot tortyrförbudet SVD 6 december 2009

Brott mot de mänskliga rättigheterna!

Psykiatrin i Sverige har kraftigt ökat användningen av elchocker i Sverige de senaste åren. Detta till en punkt där Sverige ger flest elchocker per capita i världen – ca 50 000st.

Ett flertal länder ger väldigt lite elchocker eller inga alls.

Tusentals elchocker ges under tvång varje år i Sverige.

Elchocker ges i Sverige även till barn, äldre och gravida kvinnor.

Uppdrag Granskning har äntligen ställt psykiatrin mot väggen och fått fastslaget att ”det finns risk för bestående minnesskador” efter elchocksbehandling.

Jag känner personligen flera personer som har blivit förstörda av denna elchocksbehandling. Hundratals andra har skrivit till mig och vittnat om hemska upplevelser.

I media har flera personer stigit fram och berättat om sina skador. Jag hoppas många fler vågar göra detsamma!

Hur kan elchocker få pågå när vi vet att det ger skador!

Det är dags att vi säger ifrån och sätter stopp för denna inhumana omänskliga behandling.

Varför skall Sverige vara bäst i världen på elchocker?

Skriv på protestlistan mot elchocker!

Se även nedanstående tidningsartiklar om människor som har fått skador av elchocker:

Psykiatrin i Hälsingland kritiseras efter självmord

Sjukhuset i Varberg anmäls för elchocker
Se även här.

Tappade minnet av elbehandling

Ny anmälan efter ETC-behandling. Ytterligare en person anmäler Sjukhuset i Varberg för elbehandlingar så kallad ETC.

Dags att sluta med elchocker

Sverige bäst på elchock

”Mitt osynliga handikapp är det klart jobbigaste”

JANNE JOSEFSSON MISSADE DET VIKTIGASTE: 34 PROCENT ÖKAD DÖDLIGHET EFTER ECT I SVERIGE.

Janne Josefsson i sitt esse

Elchock kan vara en snabb väg till balans

Katastrofal ökning av antalet elchocker

Elchock vanligare inom psykiatrin

Emma, 18, blev inlåst efter 10 minuter med läkaren

Tappade minnet av elchockerna

Hon fick elbehandlingar mot utmattningsdepression


Välkommen att kommentera eller kontakta mig!

Med vänlig hälsning,
Peter

KONTAKTA MIG. Fyrabarns-pappa, medmänniska, medlem i AMNESTY, KMR (Kommittén för mänskliga rättigheter) och RÖDA KORSET.

Bookmark and Share

Inga kommentarer har ännu lämnats för denna post

Lämna gärna en kommentar som jag godkänner innan den publiceras.
Detta är min egen hemsida med mina tankar och åsikter - ingen debattsida.
Inga länkar godkänns i kommentarerna. Tänk på att ditt namn kan synas i sökmotorerna om du sätter ut det. Vill du berömma, debattera eller kritisera?


(krävs)

(krävs)

Information
Alla dina rad och styckebrytningar sätts dit automatiskt. Din e-postadress visas aldrig. Tänk gärna igenom det du skriver.

Använd knapparna nedan för att redigera din kommentar.


RSS flöde för kommentarerna i denna post | TrackBack URI

 

All nedtrappning av psykofarmaka skall ske i samråd med auktoriserad läkare.

Enligt vetenskapliga undersökningar har många deprimerade personer smärta (ibland är den förträngd) och rent kroppsliga problem. Som en första åtgärd rekommenderas alltid en fullständig kroppslig läkarundersökning med uppföljning och behandling. Välj en läkare som är inriktad på rent kroppsliga problem.

Folk blir skadade av elchocker, ECT! Skriv på protestlistan!