Category

Archive for the 'Droginformation.nu' Category

Varför tar barn och ungdomar droger?

Barnet på bilden har inte med inlägget att göra. Dina synpunkter behövs! Sverige är ett modernt och civiliserat land och tekniskt sett har vi kommit oerhört långt. Snart finns en mobil/dator i var mans hand och en TV i varje rum. Trots detta så är det många ungdomar som missbrukar droger och det sjunker ner […]

Viktig förebyggande droginformation från Droginformation.nu

Droginformation.nu föreläser om viktigheten att ha mål En förebyggande drogföreläsning av Droginformation.nu på en skola. Droginformation.nu ger information om olika droger men förklarar också varför man tar droger och viktigheten av att ha mål i livet. Drogerna håller på att förstöra vår framtid – barnen! Viktigheten av förebyggande droginformation har aldrig varit större.