Psykiatrin ökar antalet Elchocksbehandlingar (ECT) till Barn via BUP!

Skriv på protestlistan mot elchocker (ECT) till Barn! För Socialstyrelsen är elchocker (ECT) högsta prioritet till barn och ungdomar ”Behandling med ECT vid svår egentlig depression, barn och ungdomar Det finns en positiv klinisk erfarenhet att ungdomar med svår egentlig depressionsepisod där flera behandlingsförsök inte Read More …